Akademia GOZ - zaproszenie na spotkanie informacyjne

  • Akademia GOZ - grafika

Akademia GOZ - zaproszenie na spotkanie informacyjne

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN sp. z o.o. sp. k. zapraszają do udziału w projekcie Akademia GOZ, o numerze FERS.01.03-IP.09-0086/23.

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; Priorytet I. Umiejętności; Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki;

DLA KOGO. Do udziału w projekcie zapraszamy 490 kobiet i 400 mężczyzn zatrudnionych w 445 mikro,
małych, średnich i dużych firmach z obszaru całej Polski. Zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań gospodarki
o obiegu zamkniętym (GOZ) w przedsiębiorstwie.

KIEDY. Projekt realizujemy w okresie od 01.03.2024 do 28.02.2027 r. Rekrutację będziemy prowadzili
w rundach. Dokumenty zgłoszeniowe będziemy przyjmowali przez 2 tygodnie raz na kwartał.

NA CO. W projekcie zaplanowaliśmy realizację BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ ORAZ DORADZTWA
bezpośrednio związanego ze szkoleniem. Proponujemy trzy rodzaje ścieżek szkoleniowych
różniące się od siebie poziomami zaawansowania.

Ścieżka 1 obejmuje:
a) Szkolenie w formule zdalnej, trwające 8 godzin lekcyjnych. Część ogólna: kontekst i podstawy GOZ
w działalności przedsiębiorstwa.
b) Szkolenie zorganizowane w formule stacjonarnej, trwające 16 godzin lekcyjnych. Część specjalistyczna:
praktyczne aspekty GOZ w działalności przedsiębiorstwa

Ścieżka 2 i 3 obejmuje:
Szkolenie zorganizowane w formule stacjonarnej, trwające 16 godzin lekcyjnych. Część specjalistyczna:
praktyczne aspekty GOZ w działalności przedsiębiorstwa.
W przypadku udziału w szkoleniach stacjonarnych, zorganizowanych w miejscowości innej niż miejsce
zamieszkania zapewnimy hotel, śniadanie obiad i kolację. Zwrócimy także koszty dojazdu.

DORADZTWO bezpośrednio związane ze szkoleniem jest przewidziane dla każdego uczestnika i uczestniczki.
Przeprowadzone zdalnie lub stacjonarnie, będzie trwało maksymalnie 10 godzin zegarowych.

Więcej inormacji na stronie: https://akademiagoz.com.pl/

Spotkanie informacyjne odbedzie się 25 kwietnia 2024 roku o godz. 10:00 na platformie zoom.

W celu dołączenia do spotkania należy kliknąć w link znajdujący się w zaproszeniu zawartym w załączniku poniżej.

wstecz

baner toplayer
Usługi recyklingowe dla rolników