Czysta i Piękna Zagroda - Estetyczna Wieś 2024

  • Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - logo

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich ogłasza XXVIII edycję konkursu „Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś 2024” w kategorii wsi.

Celem konkursu jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi z terenu gmin należących do Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.

Podczas trwania konkursu Wojewódzka Komisja Konkursu przeprowadzi lustracje w terminach:

I - do 30 maja 2024 r.

II - do 30 września 2024 r. 

Punktacja z I lustracji będzie notą początkową oceniającą stan wsi, a jej wyniki uczestnicy otrzymają podczas I lustracji. Podczas II lustracji oceniony zostanie wkład pracy mieszkańców na rzecz poprawy stanu ekologicznego i estetycznego wsi. Różnica punktów pomiędzy I a II lustracją zadecyduje o wytypowaniu wsi – laureatów. Laureatów wyłoni Wojewódzka Komisja Konkursu. Każdy z członków Wojewódzkiej Komisji Konkursu będzie dysponował pulą 5 dodatkowych punktów, w celu premiowania osiągnięć nieuwzględnionych w arkuszu oceny.

Prace wykonane przez firmy zewnętrzne w ramach projektów, finansowanych ze środków pomocowych oraz innych źródeł zewnętrznych, mające na celu podwyższenie estetyki wsi nie będą oceniane.
Gmina może zgłosić do konkursu każdorazowo 2 wsie.

W konkursie nie mogą brać udziału wsie, które w ostatnich 5 edycjach zajęły I miejsce.

W załączniku regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową. Karty zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie Miejskim w Nidzicy (p. 49).
Prosimy o dostarczenie w/w zgłoszenia (w dwóch egzemplarzach) do Urzędu Miejskiego w Nidzicy (Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej p. 49) w terminie do dnia 25 kwietnia 2024 roku.

ORGANIZATORZY:
Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich
Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy Olsztyn
Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza

baner toplayer
Ciepłe mieszkanie