#91B800

Urząd Miejski w Nidzicy

Plac Wolności 1
13-100 Nidzica

tel. 89 625 07 10

NIP: 745 00 07 767
REGON: 000687764

Urząd Miejski w Nidzicy
Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
tel. 89 625 07 10, fax. 89 625 07 11
e-mail: um@nidzica.pl

Urząd Miejski w Nidzicy
pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30


Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:
 
Burmistrz - pokój nr 19 (I piętro) w drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 10:00 do 13:00 lub po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie tel. (89) 625 07 10. 
 
Zastępca Burmistrza - pokój nr 19 (I piętro) w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 16:00 lub po wcześniejszym umówieniu się w Sekretariacie tel. (89) 625 07 10.
 
Sekretarz, Skarbnik i kierownicy wydziałów - codziennie, w godzinach pracy urzędu.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Zieliński - pokój nr 40 (II piętro) w 1 i 3 poniedziałek każdego miesiąca w godz. 15:00 - 16:00.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Gólnik- pokój nr 40 (II piętro) w 2 i 4 poniedziałek każdego miesiąca w godz. 15:00 - 16:00.
 


Przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
Nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków pełni Sekretarz Miasta.
 

 

baner toplayer