Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

  • Logotypy Unijne

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Wszystkie osoby, które złożyły w wyznaczonym terminie komplet dokumentów otrzymają laptopy! 638 uczniów z Gminy Nidzica otrzyma laptopy. 

Gmina otrzymała na ten cel stuprocentowe dofinansowanie w wysokości 1 623 710,00 zł. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. 

Wniosek Gminy Nidzica składany w ramach Grantów PPGR został zaakceptowany! Do końca tygodnia zostanie podpisana umowa. Następnie czekamy na przekazanie środków i rozpoczniemy procedurę przetargową. Po wyłonieniu wykonawcy dostarczenia laptopów będziemy zapraszać do podpisania umowy przekazania i odbiór sprzętu.

Bierzesz udział w projekcie Granty PPGR? Przeczytaj!

W związku z realizacją projektu Granty PPGR zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Nidzicy w celu złożenia oświadczenia z niezbędnymi danymi do sporządzenia umowy darowizny oraz oświadczenie o stopniu pokrewieństwa. Oświadczenia są do pobrania poniżej i w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 49. Osoba do kontaktu: Paulina Adamowicz, tel. 89 625 07 64

Bierzesz udział w projekcie Granty PPGR? Przypominamy!

W związku z realizacją projektu Granty PPGR przypominamy o konieczności złożenia do 11 maja w Urzędzie Miejskim w Nidzicy oświadczenia z niezbędnymi danymi do sporządzenia umowy darowizny oraz oświadczenia o stopniu pokrewieństwa. Oświadczenia są do pobrania poniżej i w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 49. Przed przyjściem zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia niezbędnych dokumentów do uzupełnienia oświadczeń. Osoba do kontaktu: Paulina Adamowicz.

Laptopy w ramach grantów PPGR jeszcze w tym roku!

Aż dwóch przetargów było potrzeba, by wyłonić dostawcę laptopów, który Gmina Nidzica rozda 638 osobom w ramach programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Procedura przetargowa była czasochłonna, ponieważ mówimy tu o sprzęcie za niebagatelną kwotę ponad półtora miliona złotych. Tyle Gminie Nidzica udało się pozyskać środków. Jest to stuprocentowe dofinansowanie zadania.
Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy, umowę z wykonawcą podpisał 3 listopada. Sprzęt za łączną kwotę 1 624 tysiące złotych powinien trafić do gminy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Niewykluczone jednak, że będzie to krótszy czas i uda się rozpocząć procedurę wydawania sprzętu jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.
Trwa obecnie opracowywanie procedury przekazywania sprzętu, tak by wydanie 638 laptopów przebiegało jak najsprawniej. Najistotniejsze na dzień dzisiejszy! Do podpisania umowy przekazania sprzętu, niezbędne będzie przedłożenie odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka (bądź postanowienie sądu rejonowego ustanawiającego opiekuna prawnego). dlatego warto już przygotować taki dokument.

638 laptopów do rozdania!

Burmistrz Nidzicy Jacek Kosmala informuje, że od 8 grudnia planowane jest wydawanie laptopów zakupionych dla dzieci byłych pracowników PGR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

O terminie podpisania umowy poinformujemy Państwa za pomocą sms. Umowę w imieniu uczniów niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka, który składał wniosek. Rodzic jest zobowiązany mieć ze sobą dowód osobisty oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz PESEL dziecka.
Umowę w imieniu uczniów pełnoletnich podpisują uczniowie we własnym zakresie. Na podpisanie umowy uczeń jest zobowiązany stawić się z dowodem osobistym.

  • Plakat Granty PPGR
baner toplayer