Dotacje na sport

Gmina Nidzica dofinansowuje działania z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica

W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu w 2024 roku Gmina Nidzica przyznała wparcie na realizację zadań publicznych w następujących zakresie: 

BURMISTRZ NIDZICY ogłasza nabór wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2024

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.  z 2023 r., poz. 2048 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/613/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Poz. 5058 z dnia 12 grudnia 2017 r.)

Gmina Nidzica dofinansowuje działania z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica

W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu w 2024 roku Gmina Nidzica przyznała wparcie na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

BURMISTRZ NIDZICY ogłasza nabór wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2024.

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r., poz. 2048 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/613/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Poz. 5058 z dnia 12 grudnia 2017 r.)

BURMISTRZ NIDZICY ogłasza nabór wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2023.

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/613/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Poz. 5058 z dnia 12 grudnia 2017 r.)

baner toplayer
Ciepłe mieszkanie