Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie uchwały nr XXIII/242/2008 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, informuję że w dniach 14.11.2018 r. – 21.11.2018 r. na terenie gminy Nidzica zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”.

Celem konsultacji z wykorzystaniem formularza ankiety jest poznanie opinii i oczekiwań mieszkańców gminy Nidzica w związku z opracowywaną aktualizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”.
Projekt aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” wraz formularzem ankiety znajduje się na stronie internetowej www.nidzica.pl, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 31).

Uwagi do planu można składać:

  • na wypełnionym formularzu w formie papierowej – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy w Biurze Obsługi Klienta w pok. nr 1;
  • w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza pocztą elektroniczną na adres j.draszek@nidzica.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje społeczne”).

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest inspektor ds. ochrony środowiska z Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

 

wstecz

baner toplayer
Plakat na Dni Nidzicy