I Sesja Rady Miejskiej w Nidzicy w kadencji 2024-2029

Za nami I Sesja Rady Miejskiej w Nidzicy w kadencji 2024-2029.

7 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbyła się pierwsza Sesja Rady Miejskiej, która rozpoczęła się uroczystym odśpiewaniem Hymnu Polski.

W trakcie inauguracyjnej sesji Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej - Renata Żbikowska złożyła gratulacje wraz z życzeniami satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności nowo wybranym radnym oraz ponownie obdarzonemu przez wyborców zaufaniem Jackowi Kosmali - Burmistrzowi Nidzicy, a następnie wręczyła zaświadczenia o wyborze.

Po uroczystym ślubowaniu radni podjęli pierwsze uchwały w sprawie wyłonienia prezydium rady. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nidzicy został Jacek Zieliński, a wiceprzewodniczącym Dariusz Gólnik.

 

Skład Rady Miejskiej w Nidzicy kadencja 2024-2029:

1) Jacek Zieliński – Przewodniczący Rady Miejskiej
2) Dariusz Gólnik – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
3) Karol Wojciech Bruzda
4) Dariusz Grzebała
5) Kamil Just
6) Wioletta Kowalska
7) Karol Dawid Kozicki
8) Daniel Ławicki
9) Jarosław Mergalski
10) Renata Katarzyna Mróz
11) Leszek Dariusz Pepłowski
12) Karol Rudziński
13) Andrzej Michał Ruś
14) Robert Stasiukiewicz
15) Robert Stanisław Wojciechowski

 • Przewodnicząca oczytuje podziękowania
 • Przewodniczący i wiceptzewodniczący Rady Miejskiej siedzą za stołem konferencyjnym
 • Przewodniczący Rady Miejskiej składa podziekowania Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej
 • Przewodniczący Rady Miejskiej stoi w towarzystwie Burmistrza Nidzicy oraz Sekretarz Urzędu Miejskiego w Nidzicy
 • Przewodniczący Senior Rady Miejskiej rozpoczyna obrady
 • Radna odczytuje wyniki głosowania
 • Radni siedzą przy stole konferencyjnym
 • Radni siedzą za stłem konferencyjnym
 • Radni siedzą za stołek konferencyjnym
 • Radni siedzą za stołem konferencyjnym (2)
 • Radni siedzą za stołem konferencyjnym
 • Radny wrzuca do urny kartę do głosowania
 • Sekretarz Miasta wręcza kwiaty wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Nidzicy
 • Starosta Nidzicki siedzi na widowni
 • Starosta nidzicki wręcza kwiaty Burmistrzowi Nidzicy
 • Widok publiczności (2)
 • Widok publiczności (3)
 • Widok publiczności (4)
 • Widok publiczności (5)
 • Widok publiczności (6)
 • Widok publiczności (7)
 • Widok publiczności
 • Widok radnych na tle publiczności
 • Burmistrz Nidzicy przemawia (2)
 • Burmistrz Nidzicy przemawia
 • Burmistrz Nidzicy składa gratulacje dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nidzicy
 • Burmistrz Nidzicy stoi w towarzystwie nowych radnych
 • Burmistrz odbiera kwiaty z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Nidzicy
 • Dyrektor CUW składa życzenia Burmistrzowi Nidzicy
 • Dyrektor MOSiR składa życzenia Burmistrzowi Nidzicy
 • Dyrektorzy placówek podległych Burmistrzowi Nidzicy oraz kierownicy Urzędu Miejskiego słuchają przemówienia burmistrza
 • Kierownicy Urzędu Miejskiego siedzą przy stole konferencyjnym
 • Prezes Społem składa życzenia Burmistrzowi Nidzicy
 • Przedstawicielka emerytów składa życzenia Burmistrzowi Nidzicy
 • Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wrecza kwiaty radnej
 • Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wrecza kwiaty radnemu (2)
 • Przewodnicząca Miejskiej Komisji wyborczej wrecza kwiaty radnemu (3)
 • Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wrecza kwiaty radnemu
 • Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręcza kwaty radnemu
 • Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręcza kwiaty radnej
 • Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręcza kwiaty radnemu (2)
 • Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręcza kwiaty radnemu (3)
 • Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręcza kwiaty radnemu (4)
 • Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręcza kwiaty radnemu (5)
 • Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręcza kwiaty radnemu (6)
 • Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręcza kwiaty radnemu (7)
 • Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręcza kwiaty radnemu (8)
 • Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręcza kwiaty radnemu
baner toplayer
Informuję, że Kasa Urzędu Miejskiego w Nidzicy od dnia 2 maja 2023 r. czynna jest do godz. 13.00. Burmistrz Nidzicy-Jacek Kosmala