Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie uchwały nr XXIII/242/2008 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, informuję że w dniach 20.05.2015 r. – 03.06.2015 r. na terenie gminy Nidzica zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”.

Celem konsultacji z wykorzystaniem formularza ankiety jest poznanie opinii i oczekiwań mieszkańców gminy Nidzica w związku z opracowywanym „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”.

Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” wraz formularzem ankiety znajduje się na stronie internetowej www.nidzica.pl, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 43).

Uwagi do planu można składać:

  • na wypełnionym formularzu w formie papierowej – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy w Biurze Obsługi Klienta w pok. nr 1;
  • w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza pocztą elektroniczną na adres p.kawałko@nidzica.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje społeczne”).

wstecz

baner toplayer
Informuję, że Kasa Urzędu Miejskiego w Nidzicy od dnia 2 maja 2023 r. czynna jest do godz. 13.00. Burmistrz Nidzicy-Jacek Kosmala