Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”

Celem konsultacji, przeprowadzonych w dniach 20.05.2015 r. – 3.06.2015 r. z wykorzystaniem formularza ankiety, było zebranie wniosków, uwag i opinii dotyczących projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”.

Formularz ankiety wraz z Projektem zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Każda zainteresowana instytucja, bądź osoba prywatna mogła pobrać formularz, a po zgłoszeniu swoich uwag, przesłać go na podany adres e – mail. Inną możliwością było wypełnienie i przekazanie formularza na miejscu w Urzędzie. Ponadto informacja o konsultacjach społecznych została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

W związku z brakiem jakichkolwiek wniosków i uwag ze strony mieszkańców gminy, instytucji pozarządowych oraz przedstawicieli innych środowisk branżowych w przedmiotowej sprawie uznaje się, że zaprezentowany projekt dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” został pozytywnie przyjęty.

wstecz

baner toplayer