Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

  • Baner

Informacja o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica"

27.08.2015 r. podczas XII Sesji Rady Miejskiej w Nidzicy podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XI/161/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

Zmiana uchwały wynikała ze zmian wprowadzonych w Tabeli 26. Harmonogram rzeczowo finansowy gminy Nidzica. Możliwość realizacji działań ujętych w planie uzależniona jest w dużej mierze od pozyskania zewnętrznych funduszy w perspektywie budżetowej 2015 – 2020. Po przeanalizowaniu planowanych zadań i w związku z koniecznością wprowadzenia ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie uległy lata realizacji inwestycji oraz kwoty inwestycji. Przesunięcie w latach i rozłożenie realizacji inwestycji w czasie pozwoli na większą możliwość pozyskania środków zewnętrznych na projekty ujęte w harmonogramie.

 

wstecz

baner toplayer
Plakat na Dni Nidzicy