Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”

Celem konsultacji, przeprowadzonych w dniach 14.11.2018 r. – 21.11.2018 r. z wykorzystaniem formularza ankiety, było zebranie wniosków, uwag i opinii dotyczących projektu aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”.

Formularz ankiety wraz z Projektem zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Każda zainteresowana instytucja, bądź osoba prywatna mogła pobrać formularz, a po zgłoszeniu swoich uwag, przesłać go na podany adres e – mail. Inną możliwością było wypełnienie i przekazanie formularza na miejscu w Urzędzie. Ponadto informacja o konsultacjach społecznych została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

W czasie przeprowadzania procedury konsultacji społecznych projektu aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” do Urzędu Miejskiego w Nidzicy wpłynęły uwagi od 1 instytucji. Zestawienie uwag otrzymanych w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” , wraz z przedstawieniem stanowiska organu sporządzającego dokument zamieszczono w załączniku do niniejszego sprawozdania.

 

wstecz

baner toplayer
Informuję, że Kasa Urzędu Miejskiego w Nidzicy od dnia 2 maja 2023 r. czynna jest do godz. 13.00. Burmistrz Nidzicy-Jacek Kosmala