Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw

Od 1 lipca 2021 roku na mocy ustawy z 21 listopada 2008 r. O wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (dz.u. z 2021 r. Poz. 554 ze zm.) Każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (ceeb) dotyczącej źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (pok. nr 1) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nidzicy, 13-100 Nidzica, Plac Wolności 1 (deklaracja dostępna jest pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

Na złożenie deklaracji mieszkańcy mają:

  1. 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących;
  2. 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowo powstałych obiektów.

Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust.1 w/w ustawy jest zagrożone karą grzywny.

Centralna baza nadzorowana jest przez Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Mieszkańcy,

przypominam, że od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie - aby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego, wypełnioną deklarację mogą złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali/ budynków, w których znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

Na złożenie deklaracji dla budynków istniejących wyznaczono termin 12 miesięcy – czyli do dnia 30 czerwca 2022 r.
W przypadku nowych obiektów, w których źródło ciepła zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala 

baner toplayer
Usługi recyklingowe dla rolników