Program Ciepłe Mieszkanie

 • Plakat reklamujący program Ciepłe Mieszkanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Gmina Nidzica zamierza wziąć udział w tym programie.

W tym celu konieczne jest jednak zbadanie potrzeb mieszkańców i dlatego przygotowana została wstępna deklaracja chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu, dostępna tutaj.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną w swoim czasie odpowiednio poinformowani.

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
 • podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
 • najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 • zakup i montaż nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze,
 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego, albo
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Wypełnioną wstępną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nidzicy w terminie do 15 września 2022 roku. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, pok. 31, poniedziałek w godzinach 8:00 – 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, tel. 89 625 07 46.

https://wfosigw.olsztyn.pl/cieple-mieszkanie/


WIĘCEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ

baner toplayer
Informuję, że Kasa Urzędu Miejskiego w Nidzicy od dnia 2 maja 2023 r. czynna jest do godz. 13.00. Burmistrz Nidzicy-Jacek Kosmala