Deklaracja współpracy organizacji pozarządowej z Gminą Nidzica na 2024 rok

Deklaracja współpracy organizacji pozarządowej z Gminą Nidzica na 2024 rok

 Proszę o wypełnienie i złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Nidzicy (pokój nr 1) lub przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica w terminie do 29.09.2023 r.

W pkt. 11 Deklaracji proszę szczegółowo określić deklarowane formy współpracy na 2023 rok. (np. organizacja konkursów, koncertów, festynów, zawodów sportowych itp. z podaniem przybliżonej daty i kosztów wydarzenia).


Informacje te są niezbędne do opracowania Programu Współpracy Gminy Nidzica z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok.
Jednocześnie informuję, że na stronie: https://bip.nidzica.pl/10057/Deklaracje_Wspolpracy/ w zakładce – Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi znajdują się informacje dotyczące organizacji pozarządowych.

 

baner toplayer
Usługi recyklingowe dla rolników