Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC – Małgorzata Jabłonka
tel. 89 625 07 16
e-mail: usc@nidzica.pl pok. nr 34 

Zastępca Kierownika USC- Agnieszka Felińska

tel. 89 625 07 16
fax. 89 625 07 11
e-mail: a.felinska@nidzica.pl pok.nr 30 

baner toplayer