UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: niedziela, 14.04.2024
Imieniny: Justyny, Waleriana

Pogoda

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r., poz. 900 ze zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych oraz młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zda odpowiedni egzamin. Stosownie do art. 122 ust. 6 ustawy , dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia określonych warunków. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych jako forma dotacji ze środków publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, stanowi pomoc de minimis. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników służy promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

 • -

Stopka strony

baner toplayer
Informacja dot. godzin działania KASY