UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: niedziela, 14.04.2024
Imieniny: Justyny, Waleriana

Pogoda

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd

Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy w godzinach 09:00 – 13:00.

Informacja o zbieraniu podpisów do petycji w sprawie podwyższenia kwoty zasiłku pogrzebowego do wysokości 6 000 zł

Cenię starania Rządu o poprawę jakości życia rodzin wychowujących dzieci a co za tym idzie Program 500+. Nie możemy jednak zapominać, że na każdego z Nas, bez względu na status społeczny, zawodowy, przynależność partyjną, orientację seksualną czy przekonania religijne przyjdzie czas aby odejść z tego świata. Śmierć niesie ze sobą także problemy finansowe.

Petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

- Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży - ul. Konopnickiej

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży:

Burmistrz Nidzicy informuje

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 545 powstaną utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się przy ul. Sprzymierzonych. Jednocześnie informuje, że wspólnie z EZG „Działdowszczyzna”, firmami odbierającymi odpady komunalne oraz wykonawcą robót na terenie miasta Nidzica staramy się znaleźć najbardziej dogodne dla wszystkich zainteresowanych stron rozwiązanie.

Ponowny nabór wniosków w ramach projektów grantowych LGD „Brama Mazurskiej Krainy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do aplikowania wniosków w ramach następujących przedsięwzięć:

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Burmistrz Nidzicy informuje, że w dniu 29.05.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 1730 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1 (Ratusz) zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulicy Zbigniewa Kozłowskiego w Nidzicy.

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY NAZW ULIC

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic: Aleja Generała Karola Świerczewskiego, Pawła Findera, Zbigniewa Kozłowskiego, Janka Krasickiego, Juliana Marchlewskiego, Marcelego Nowotki i XXX Lecia (pierwotna Nazwa XXX Lecia PRL) w Nidzicy

ZAPROSZENIE NA OTWARTE SPOTKANIE INFORMACYJNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Brama Mazurskiej Krainy” w związku z planowanym naborem wniosków, zaprasza wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym.

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Burmistrz Nidzicy informuję, że w dniach 27.03. 2017r. – 28.03.2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic: Aleja Generała Karola Świerczewskiego, Pawła Findera, Zbigniewa Kozłowskiego, Janka Krasickiego, Juliana Marchlewskiego, Marcelego Nowotki, XXX Lecia (pierwotna nazwa XXX Lecia PRL) w Nidzicy.

Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Nidzicy  informuje, że w dniu 09.03.2017 roku do Urzędu Miejskiego w Nidzicy wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Miejski Klub Sportowy „START”. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 21.03.2017 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

„Kochasz dzieci nie pal śmieci”

„Kochasz dzieci nie pal śmieci” to hasło kampanii przeciwdziałania spalaniu odpadów w domowych paleniskach. Podnosimy je, ponieważ w okresie zimowym szczególnie dają się nam wszystkim we znaki skutki spalania w piecach i kominkach różnych szkodliwych odpadów. Nieprzyjemne zapachy i gryząco-szczypiący dym, odczuwalne w różnych porach dnia.

Komunikat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. ochrony zieleni zabytkowej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uchwalonej przez Sejm RP z inicjatywy grupy posłów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, oraz ustawy o lasach i wobec braku możliwości przedstawienia stanowiska do projektu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego...

Wycinka drzew – od 1 stycznia weszły zmiany

Burmistrz Nidzicy informuje, że 16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach.

Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Nidzica

Burmistrz Nidzicy zgodnie z obowiązującym prawem przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Nidzicy obowiązany jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • -
 • -

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica

Gmina Nidzica informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica” jest dotowana na podstawie umowy nr 00437/16/11043/OZ-LZ/D z dnia 12 września 2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW” Część 1) – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Kwota dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, w tym do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚIGW i do 35% ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Olsztynie.

Afrykański pomór świń- ZOBACZ FILM

W związku z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń na terenie północno-wschodniej Polski oraz realnym zagrożeniem wystąpienia tej choroby na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poniżej przedstawiamy film edukacyjny Państwowego Instytutu Weterynaryjnego.

Informacja o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podmiotom uczestniczącym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: promocji gminy, ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej, bezdomności zwierząt, kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku

Informacja o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podmiotom uczestniczącym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: promocji gminy, ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej, bezdomności zwierząt, kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

Burmistrz Nidzicy przypomina o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 27.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 9:00-13:20.

Informacja o utraconych i unieważnionych dowodach osobistych

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych. Poza tym informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także do wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 11.12.2015 r.dotyczące zmiany decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 16/10 z dnia 16 listopada 2010 r.

 • -

Karta Dużej Rodziny: włącz się!

Zostań partnerem ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zapraszamy firmy i instytucje niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich

Uprzejmie zawiadamiamy, że 22 maja, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 9:30-12:30.

 • -
 • -

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica

Gmina Nidzica informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica” jest dotowana na podstawie umowy nr 00167/15/11043/OZ-LZ/D z dnia 15 lipca 2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” Poddziałanie 4.1 Usuwanie azbestu. Kwota dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, w tym do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚIGW i do 35% ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Olsztynie.

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzedu Marszałkowskiego informuje

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzedu Marszałkowskiego informuje

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzedu Marszałkowskiego informuje

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzedu Marszałkowskiego informuje

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko- Mazurskiego

dotyczy:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 Nidzica-Wielbark na odcinku od km około 0+166 do km 4+293".

Obwieszczenie Starosty Nidzickiego

Obwieszczenie Starosty Nidzickiego dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Ogrodowej i Osińskiego w Nidzicy w obrębie geodezyjnym nr 4, wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym.

 • -

Obwieszczenie Starosty Nidzickiego

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji- budowa z przebudową ulic Kraszewskiego i 3 Maja w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym.

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno –architektonicznej zagospodarowania plaży publicznej nad jeziorem Omulew

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno –architektonicznej zagospodarowania plaży publicznej nad jeziorem Omulew

Uwaga rolnicy! W sierpniu można starać się o zwrot podatku akcyzowego

Faktury wraz z wnioskiem na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, a kupiony w okresie od 1 lutego 2015 do 31 lipca 2015 r. należy dostarczyć do ratusza.

 • -

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dotycząca: „Przebudowy Skrzyżowania ulicy Traugutta, 1-go Maja i Słowackiego w ciągu drogi wojewódzkiej 545 oraz skrzyżowania ulicy Słowackiego i Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604 w Nidzicy”

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko- Mazurskiego dotycząca: „Przebudowy Skrzyżowania ulicy Traugutta, 1-go Maja i Słowackiego w ciągu drogi wojewódzkiej 545 oraz skrzyżowania ulicy Słowackiego i Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 604 w Nidzicy”.

 • -

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 406 tj.) Gmina Nidzica zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy dróg oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla inwestycji drogowych pn.:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego Gminy Nidzica z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na organizacji cyklu zawodów jeździeckich Burmistrz Nidzicy zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.

Darmowa Szkoła Rodzenia w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie

Darmowa Szkoła Rodzenia, bezpłatne i bez skierowania badania USG kobiet w ciąży i noworodka, ECHO serca dzieci do 12 miesiąca życia, specjalistyczne badania laboratoryjne, porady laktacyjne – to dodatkowe świadczenia, które od marca 2015 r. oferuje Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie.

Informacja na temat remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka

Gmina Nidzica informuje, że zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonka – wykonanie instalacji zewnętrznej i wewnętrznej na gaz płynny wraz z montażem nagrzewnic gazowych” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działanie Oś 4 LEADER - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kilka słów o budowie drogi krajowej S7

Ponad 22 km odcinek drogi S7 Nidzica-Napierki wybudują spółki z grupy STRABAG. Inwestycję podzielono na dwa odcinki: 9,1 km odcinek Nidzica Północ (z węzłem)-Nidzica Południe (z węzłem), który wybuduje STRABAG Sp. z o.o. oraz 13,6 km odcinek Nidzica Południe (bez węzła) -Napierki, który wybuduje STRABAG Infrastruktura Południe (dawniej Heilit+Woerner).

UWAGA! Dobre informacje dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i osób prywatnych

Od 22 grudnia można ubiegać się o dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Program Prosument skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które chcą nie tylko pozyskiwać "zielony" prąd, ale też sprzedawać jego nadwyżki do sieci.
 

W Murowanej Goślinie mieszkańcy miasteczek Cittaslow mają taniej!!!

Na spotkaniach polskiej krajowej sieci miast Cittaslow mówiło się o tym od dawna, padały paszportu cittaslow, lub pakietu zniżek dla mieszkańców miast członkowskich. Udało się!!! W Murowanej Goślinie już jakiś czas temu udało się podpisać pierwsze porozumienie na mocy którego mieszkańcy miast członkowskich Cittaslow mogą korzystać ze zniżek w naszym mieście.

UWAGA! Ruszył nabór wniosków do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP

Do 30 stycznia 2015 roku (piątek) istnieje możliwość składania wniosków o umieszczenie inicjatyw na Witrynie Obywatelskiej, które wezmą udział w trzeciej edycji konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP.

Obywatelski monitoring spółek komunalnych

Jeszcze do 15 grudnia prowadzona jest rekrutacja do obywatelskiego monitoringu spółek komunalnych. Monitoring jest bezpłatnym działaniem skierowanym do osób i organizacji pozarządowych, które chcą nauczyć się, jak w sposób skuteczny i obiektywny prowadzić kontrolę obywatelską, a także dowiedzieć się, jak działają spółki komunalne w ich gminie.

Dowiedz się jak zyskać na ekobiznesie!

W związku z realizacją projektu: „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach z zakresu szeroko pojętych rozwiązań środowiskowych.

Jak założyć klaster i podnieść konkurencyjność firmy? WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Jak założyć klaster i podnieść konkurencyjność firm na arenie międzynarodowej?”.

Zapraszamy na bezpłatną konferencję

10 grudnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie organizuje konferencję dotyczącą wdrażania przez WFOŚiGW w Olsztynie programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich

Uprzejmie zawiadamiamy, że listopada, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 9:30-12:30.

Internet w każdym domu staje się rzeczywistością

Dostęp do szerokopasmowego Internetu daje dużo więcej niż możliwość przeglądania stron internetowych i sprawdzania poczty elektronicznej. To także wygodne korzystanie z szeregu cyfrowych usług: telefonii internetowej, telewizji cyfrowej, e-administracji i e-edukacji. Dla firm szybki Internet oznacza możliwość prowadzenia i rozwoju biznesu, a co za tym idzie tworzenia nowych miejsc pracy.

 

Jakie inwestycje powinny być realizowane w najbliższych latach na terenie Gminy Nidzica- TWOJE ZDANIE SIĘ LICZY

Szanowni Państwo. W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Nidzica na lata 2014-2022, zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji nt. Inwestycji, jakie powinny być realizowane w najbliższych latach na terenie Gminy Nidzica.

Handel kwiatami i zniczami przy cmentarzu komunalnym w Nidzicy w okresie Święta Zmarłych

Burmistrz Nidzicy informuje, że od 26.12.2012r. obowiązuje Uchwała Nr XXIV/370/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z 27 września 2012r. w sprawie wyznaczenia miejsc do handlu obwoźnego i obnośnego oraz określenia przepisów porządkowych obowiązujących podczas jego prowadzenia na terenie stanowiącym własność Gminy Nidzica (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2014r., poz. 95).

Zapraszamy na bezpłatną tomografię komputerową klatki piersiowej

Uwaga! Burmistrz Nidzicy organizuje dla mieszkańców Gminy Nidzica transport na bezpłatne badania tomografem komputerowym klatki piersiowej w ramach Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Płuc.

Uwaga! W mieście będzie czuć gaz, ale spokojnie to tylko rutynowa kontrola

Polska Spółka Gazownictwa sp. Zo.o. Odział w Gdańsku Zakład w Olsztynie informuje, że w celu podniesienia bezpieczeństwa przesyłania i rozprowadzania gazu gazociągami średniego i niskiego ciśnienia, instalacjami w budynkach i użytkowania przyborów gazowych będzie przeprowadzone na terenie miasta i gminy Nidzica w terminie 13, 14, 15 i 16 października  wzmożone nawonienie gazu ziemnego celem wykrycia ewentualnych nieszczelności.

100% Mazur w Gminie Nidzica

Gmina Nidzica informuje, że realizacja zadania pn. „100% Mazur w Gminie Nidzica” jest dotowana na podstawie umowy nr 00342/14/11044/EE-WD/D z dnia 17 lipca 2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Działania 2 Edukacja Ekologiczna, Podziałanie 2.2 Dofinansowanie działań edukacyjnych, Kategoria 2.2.2 Organizacja konkursów, seminariów, spotkań ekologicznych oraz wydanie publikacji i materiałów promocyjnych. Kwota dofinansowania wynosi 66,67% kosztów kwalifikowanych.

Burmistrz Nidzicy zaprasza na warsztaty robocze Strategii Rozwoju Gminy Nidzica na lata 2014 - 2022

W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nidzica na lata 2014 – 2022 mam przyjemność zaprosić mieszkańców Gminy Nidzica oraz wszystkie zainteresowane osoby  do udziału w pracach Zespołu Roboczego, którego zadaniem będzie przedyskutowanie najistotniejszych dla rozwoju naszej gminy zagadnień.

Protestuj przeciw protestom i ... naklej naklejkę na samochód

Apelujemy do wszystkich organizacji rządowych i pozarządowych, stowarzyszeń, przedsiębiorców, partii politycznych, ugrupowań, osób prywatnych- słowem do wszystkich mieszkańców gminy Nidzica. Jeżeli leży Ci na sercu dobro naszego miasta, chcesz się utożsamiać z ziemią nidzicką i masz już dość wiecznych pretensji, żalów i pytań w stylu „co by było gdyby”- weź sprawy w swoje ręce i przyłącz się do wspólnej akcji Urzędu Miejskiego w Nidzicy i Nidzickiego Klubu Biznesu. Zgłoś się do ratusza odbierz naklejkę „Inwestuj w Nidzicy” i przyklej na samochód.

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Nidzica do 2020 roku

Gmina Nidzica informuje, że realizacja zadania pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Nidzica do 2020 roku” jest dotowana na podstawie umowy nr 00076/14/11044/OA-PO/D z dnia 15 lipca 2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach Działania 5. Ochrona klimatu Poddziałanie 5.2 Polityka energetyczna województwa warmińsko – mazurskiego. Kwota dofinansowania obejmuje 80% kosztów kwalifikowanych.

Karta Dużej Rodziny w Gminie Nidzica

Od 16 czerwca w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, uprawniającej do zniżek w komunikacji publicznej, dostępie do usług czy wstępie na wydarzenia kulturalne.

Zwrot podatku akcyzowego

Uwaga rolnicy! W sierpniu można starać się o zwrot podatku akcyzowego. Faktury wraz z wnioskiem na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, a kupiony w okresie od 1 lutego 2014 do 31 lipca 2014 r. należy dostarczyć do ratusza. Druki wniosków są dostępne w Punkcie Informacyjnym lub pok. nr 16.

Nidzicki Fundusz Lokalny rusza z kolejnym programem- są pieniądze na inicjatywy obywatelskie

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ" ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach  Programu  mikrodotacji  FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

Nidzicki szpital realizuje nowy kontrakt na opiekę długoterminową

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy realizuje nowy kontrakt w zakresie Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej

Jest kasa na inwestycje ekologiczne

Na 2014 rok zostały uruchomione działania związane z dofinasowaniami, pożyczkami i dotacjami przez NFOŚiGW. Najwięcej skorzystają jednostki samorządowe oraz współdziałające z nimi instytucje pożytku publicznego. Indywidualni inwestorzy także nie mają powodów do narzekań. Można ubiegać się o dotację na systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, układy mikrokogeneracyjne, źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich

Uprzejmie zawiadamiamy, że 7 lipca, w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy  w godzinach 9:30-12:30.

Telefon zaufania - uzależnienia behawioralne

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

Szkolenie z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Poniżej informacja dotycząca szkolenia, które bedzie przeprowadzone 10 czerwca przez Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

31 maja przypada Światowy Dzień Bez Tytoniu

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. To ważna data w kalendarzu aktywności promujących zdrowy styl życia. Każdego roku WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Co roku Światowa Organizacja Zdrowia koncentruje się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu.

Po konferencji w Olsztynie- będą zmiany w urzędach

15 kwietnia w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewodzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja dla przedstawicieli urzędów gmin województwa warmińsko-mazurskiego pt. "Wszystko co warto wiedzieć o programie "pl.ID".

Ruszyły „Wieczory z Paszportem”

Uwaga mieszkańcy. Już 9 kwietnia kolejny „Wieczór z Paszportem”. Klientów Oddziału Paszportów obsługiwać będziemy w Olsztynie w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie przy ul. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 oraz w Elblągu w Delegaturze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1/3.

Sołtys kontaktem pierwszej pomocy

15 marca Fundacja Ratujmy Życie rozpoczyna projekt "Bezpieczna wieś- sołtys kontaktem pierwszej pomocy”. Skierowany jest on do sołtysów z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy mają szansę odbyć bezpłatny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończony egzaminem.

Oddaj swój procent strażakom ochotnikom

Rycerze Świętego Floriana- tak mówi się o strażakach. W każdej chwili są gotowi nieść pomoc, bronić naszego życia i zdrowia. Wielu robi to społecznie, tak jak ochotnicy z terenu gminy Nidzica. Teraz możemy odwdzięczyć się ochotnikom za ich bezinteresowną pomoc. Wystarczy przekazać jeden procent swojego podatku jednej z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy.

Nowa ustawa o funduszu sołeckim

Uwaga Sołtysi! Senat RP 6 marca przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała.

Dowiedz się więcej na temat funduszy unijnych

Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiamy, że 17 marca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 9:30-12:30.

Konsultacje społeczne RPO WiM 2014-2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Rusza konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Rolniku! Uważasz, że twoje gospodarstwo jest bezpieczne? Weź udział w konkursie i wygraj! Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie informuje, że rozpoczęła się XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

 

 • -
 • -
 • -

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko Mazurskiego dotyczące zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 16/10 z dnia 16 listopada 2010 r.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko Mazurskiego dotyczące zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 16/10 z dnia 16 listopada 2010 r.

Stopka strony

baner toplayer
fhdfhhfhff