UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: wtorek, 19.10.2021
Imieniny: Ziemowita, Jana

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednilipiec 2021Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd

Współpraca w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

9 listopada w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy odbył się panel dyskusyjny poświęcony międzyinstytucjonalnej współpracy w celu przeciwdziałania przemocy domowej.

 

W spotkaniu wzięli udział członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz przedstawiciele instytucji pracujących nad zwalczaniem zjawiska przemocy. Do wygłoszenia prelekcji i poprowadzenia dyskusji zaproszony został Błażej Gawroński – dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, członek Zespołu Interdyscyplinarnego, biegły Sądu Okręgowego w Olsztynie, wykładowca akademicki.

Główna część spotkania poprzedzona została powitaniem gości i krótkimi wystąpieniami burmistrza Nidzicy – Jacka Kosmali, dyrektor MOPS – Danuty Kamińskiej oraz komendanta KPP w Nidzicy – Witolda Barcikowskiego, którzy podkreślili ważkość problemu zwalczania przemocy oraz konieczność współpracy między wszystkimi zaangażowanymi w zwalczanie zjawiska instytucjami. Po przemówieniach członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego – Edyta Misztal, Agnieszka Szemplińska (MOPS) i Maciej Płoski (KPP), przedstawili prezentację zawierającą: definicję przemocy, opis jej rodzajów i przejawów, charakterystykę cykli przemocy i zjawiska „prania mózgu”. Przedstawione zostały również statystyki występowania zjawiska przemocy domowej i wszczęcia procedury Niebieska Karta (w tym wyroki skazujące, ilość sprawców skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do uczestniczenia w programach korekcyjno – edukacyjnych, ilość osób korzystających z pomocy psychologa lub/i psychiatry) na terenie gminy Nidzica od 2012 roku do teraz. Drugim punktem programu była prezentacja spotu pt. „Nie jesteś sam” przygotowanego przez seniorów z Dziennego Domu Pomocy traktujący o problemie społecznego wykluczenia osób starszych i stosowania wobec nich przemocy ekonomicznej oraz teledysku nidzickiego zespołu Muf do utworu zatytułowanego „Świat zagubiony” (grupa została laureatem konkursu organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nidzicki Ośrodek Kultury i parafię Miłosierdzia Bożego w ramach projektu „STOP przemocy w rodzinie”).

Kolejnym punktem spotkania była prelekcja wygłoszona przez Błażeja Gawrońskiego opisująca prawne aspekty przeciwdziałania przemocy, uprawnienia i zadania poszczególnych służb oraz metodykę pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, poruszająca problem budowania skutecznej strategii pracy z rodziną od momentu uruchomienia procedury Niebieska Karta do zatrzymania zjawiska przemocy. Pan Gawroński zwrócił również uwagę na fakt, że ofiarę ze sprawcą łączyć mogą nie tylko zależności ekonomiczne, ale i ambiwalentne uczucia. Ofiara z jednej strony nienawidzi swego oprawcy, a z drugiej ma w pamięci uczucie kiedyś ich łączące, to, że jest ojcem/matką ich dzieci. Zjawisko to w znacznej mierze utrudnia ukaranie sprawcy lub podjęcie przez niego terapii. Prelegent zaznaczył również potrzebę przeprowadzania superwizji, czyli pomocy psychologicznej pracownikom instytucji mających codzienny kontakt z przemocowym środowiskiem. Błażej Gawroński zaznaczył również, że rzadko zdarza się tak udana współpraca władz miasta z Zespołem Interdyscyplinarnym jak ma to miejsce w Nidzicy. Na zakończenie uczestnicy spotkania dzielili się pytaniami, wątpliwościami i pomysłami, wymieniali doświadczeniami i wspólnie omawiali problemy.

Jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy? Skontaktuj się z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” (tel. 22 668 70 00) lub z pracownikiem socjalnym, policjantem dzielnicowym, kuratorem, pedagogiem szkolnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służbą zdrowia.

 • autor: Katarzyna Cichocka

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
adsdasdaasdasdasd