UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: wtorek, 21.03.2023
Imieniny: Bernadety, Lubomira

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzedniczerwiec 2022Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd

XLVIII sesja Rady Miejskiej

Zapraszamy na XLVIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 28 sierpnia, o godz. 10, w sali konferencyjnej nidzickiego ratusza.

 

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

Otwarcie sesji Rady i przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Nidzicy.

Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski.

Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 – prezentacja.

Informacja o programach i projektach realizowanych w 2013 r. z udziałem środków zewnętrznych (krajowych i unijnych) i efektach ich realizacji przedstawione przez: Urząd Miejski, Zespół Obsługi Oświaty i Sportu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nidzicki Ośrodek Kultury, Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna.

Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2014 rok,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2014-2024,

3) rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych – Grzegórzki, Bartoszki i Waszulki,

4) rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych – Grzegórzki, Bartoszki i Waszulki,

5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych – Grzegórzki, Bartoszki i Waszulki,

6) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nidzicy,

7) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nidzicy,

8) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,

9) przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”,

10) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu,

11) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz Powiatu Nidzickiego, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny (Nidzica, ul. Olsztyńska),

12) wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (Nidzica, ul. Nowomiejska),

13) wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (obręb Łyna),

14) wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości (obręb Nibork Drugi),

15) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (Nidzica, ul. Plac Wolności),

16) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (Nidzica, ul. Traugutta),

17) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (Nidzica, ul. Bursztynowa),

18) określenia wysokości, warunków oraz trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie osób i rodzin,

19) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.

9. Zapoznanie z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.

10. Wolne wnioski.

 

 

 

 • autor: Marek Kierzkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
fggfssgg