UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: niedziela, 23.01.2022
Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednipaździernik 2021Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd

Nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gmin ,,Działdowszczyzna” dnia 26 listopada 2019 r. podjęło Uchwałę Nr V/35/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od dnia 01 stycznia 2020 r. obowiązywać zaczną nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych na terenie Ekologicznego Związku Gmin ,,Działdowszczyzna".

Dla nieruchomości zamieszkałych:
1.    Ustala się stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny w wysokości 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
2.    Określa się podwyższoną stawkę opłaty w wysokości 54,00 zł miesięcznie od mieszkańca, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
3.    Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie przysługuje w wysokości 5 % miesięcznej opłaty.
4.    W razie stwierdzenia że właściciel nieruchomości, który złożył informację a nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia wójtowi burmistrzowi lub prezydentowi miasta lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym. Wójt, burmistrz lub prezydent* miasta stwierdzą w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono nieprawidłowości.

*zadania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie ze statutem Ekologicznego Związku Gmin ,,Działdowszczyzna" są wykonywane przez Związek.

Kompostownik – pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymujemy kompost.

Wyróżnia się trzy główne rodzaje kompostowników:

Otwarte - składają się z belek i tworzą rodzaj skrzyni bez dna. Otwarty kompostownik z drewna jest stosunkowo łatwy w budowie. Należy wykonać cztery ściany kompostownika z drewnianych desek. Po wkopaniu do ziemi pionowych narożników, deski stopniowo układamy wraz ze wzrostem wysokości pryzmy. Można tez zastosować gotowy otwarty kompostownik plastikowy lub metalowy.
Zamknięte – najczęściej plastikowe, zapewniają optymalne warunki do rozkładu biomasy. Często stosowane systemy szczelin przewietrzających oraz termoizolacje powodują, że humus można otrzymywać kilka razy do roku. Kompostownik zamknięty nazrywany jest również termokompostownikiem i zazwyczaj wykonany jest z surowców wtórnych. Szczególnym przykładem kompostownika zamkniętego jest toaleta kompostująca.

Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych:

1.    Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 160,00 zł rocznie od jednej nieruchomości.
2.    Ustala się podwyższoną stawkę ryczałtową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości rekreacyjno-wypocznkowe, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 320,00 zł rocznie od jednej nieruchomości.

Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji.

Do właścicieli nieruchomości zamieszkałych w najbliższych dniach zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania przedmiotowego systemu winny być pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 • autor: Przewodniczący Zarządu Związku mgr. inż. Kazimierz Kordecki

Stopka strony

baner toplayer
szczepienia mosir