UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: czwartek, 22.08.2019
Imieniny: Cezarego, Marii

Pogoda

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd

Wojewoda spotkał się z burmistrzem w nidzickim ratuszu

15 stycznia w nidzickim ratuszu odbyło się spotkanie wojewody warmińsko – mazurskiego z przedstawicielami gminnych i powiatowych władz oraz mieszkańcami naszego miasta. Artur Chojecki spotkał się m.in. z Jackiem Kosmalą burmistrzem Nidzicy, jego zastępcą Leszkiem Śpiewakiem, Grzegorzem Napiwodzkim – starostą powiatowym, by omówić bieżące sprawy dotyczące przyszłości naszego miasta.

 

 

Wojewoda przybył do Nidzicy na zaproszenie Jacka Kosmali – burmistrza Nidzicy, starosty Grzegorza Napiwodzkiego i Patryka Kozłowskiego – wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego. Dwiema głównymi sprawami, o których miał dyskutować były: wniosek gminy Nidzica o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz wniosek PSONI Koło w Nidzicy o bezprzetargowy zakup budynku byłej gazowni. Pierwsza sprawa dotyczyła przebudowy ul.3 Maja, ul. Sportowej i budowy ul. Ogrodowej, ul. Osińskiego oraz ul. Kraszewskiego wraz z mostem nad rzeką Wkrą. Gmina Nidzica na tę inwestycję potrzebuje ok. 10 mln złotych. Wkład własny wynosi ok. 8 mln., a wniosek o dofinansowanie dotyczył kwoty ok. 3 mln. Niestety nie został on rozpatrzony na naszą korzyść. Nidzica znalazła się na 31 miejscu i jest na liście oczekujących. Burmistrz zapytał, dlaczego pomimo tak dużego wkładu własnego nasz wniosek ponownie został odrzucony. Wojewoda w odpowiedzi przypomniał, że dopiero od niedawna pełni swą funkcję i już odwołał przewodniczącego komisji przyznającej środki, gdyż zauważył nieprawidłowości w jej pracy. Na dziś nic nie jest w stanie zagwarantować, ale zobowiązuje się uczynić wszystko co w jego mocy by dokonać niezbędnych zmian w procedurze wybierania dróg do dofinansowania.

W sprawie bezprzetargowego zakupu budynku po byłej gazowni przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, obecna na sali Ewa Gałka dowiedziała się, że również nie dało się nic zrobić. Wojewoda życzył pani Gałce powodzenia w przetargu. Jednocześnie powiadomił o zbliżającej się wizycie wiceministra Pracy i Polityki Społecznej w ośrodku PSONI przy ul. Krzywej.

Następnie głos zabrał starosta nidzicki. Grzegorz Napiwodzki wyraził nadzieję, że wojewoda w przyszłości pochyli się nad wnioskiem Nidzicy o dofinansowanie drogowe. Zapytał również o nidzicki szpital. Czy jednostka, która jako jedna z nielicznych nie generuje długów, nie mogłaby się znaleźć na mapie potrzeb zdrowotnych? Wojewoda przyznał, że mapa potrzeb onkologicznych i kardiologicznych była źle konstruowana i potrzebuje zmiany. Gdy tylko zapozna się ze szczegółami, chętnie się ustosunkuje do możliwości włączenia nidzickiego ZOZ do projektu. Starosta poruszył jeszcze kwestię ochrony zabytków. Zbyt wiele budynków ma statut zabytku (nawet powstałe 30 lat temu). To generuje zbyt wiele kosztów i hamuje inwestycje. I nad tą sprawą wojewoda obiecał się pochylić.

Kolejnym pytającym był Józef Kotwicki. Radny poruszył problem współpracy między województwem a samorządami. Zapytał, czy pomimo różnic nie można zrobić nic, by tę współpracę polepszyć, szczególnie, że Warmia i Mazury w ostatnim czasie się nie rozwijają, a nawet wykazują pewien regres. Wojewoda zapewnił, że zrobi wszystko by współpraca układała się coraz lepiej, a Jacek Kosmala dodał, że w trakcie obrad sejmiku wojewódzkiego padła oficjalna deklaracja o dobrej współpracy między władzami wojewódzkimi i samorządowymi. Józef Kotwicki zapytał jeszcze, dlaczego miasto wojewódzkie, jakim jest Olsztyn, nie ma prasy codziennej? Dziennik mógłby informować mieszkańców na bieżąco o planach, obietnicach i zobowiązaniach władz.

Następnie głos zabrali Waldemar Słupski i Waldemar Pszczółkowski. Obydwaj panowie pytali o program 500+, o sposoby finansowania i docierania do najbardziej potrzebujących. W odpowiedzi usłyszeli, że we wtorek (19 stycznia) rozpoczynają się w Olsztynie konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia programu. W rozmowach wezmą udział burmistrzowie, przedstawiciele samorządów i pomocy społecznej. Oni najlepiej wiedzą, kto w danej gminie jest najbardziej potrzebujący.

Podczas spotkania została poruszona kwestia finansowania narzuconych gminom odgórnie zadań. Burmistrz jako przykład podał zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Czy w wypadku konieczności ograniczenia zatrudnienia planowane są rekompensaty dla gmin? Nie każda z nich zabezpieczyła środki, choćby w postaci podniesienia podatków. Wojewoda i nad tą sprawą obiecał się pochylić.

Padły jeszcze pytania dotyczące elektrowni wiatrowych, odpowiedzialności za utrzymanie przydrożnej zieleni, możliwości finansowego uniezależnienia się sołectw od gmin, prawnego opiniowania projektów uchwał zgłaszanych z inicjatywy obywatelskiej oraz ustawowego rozstrzygnięcia finansowania procesu dekomunizacji nazw ulic. Wojewoda przyznał, że widzi ważkość poruszanych tematów, jednak zbyt krótko piastuje swój urząd by móc w sposób satysfakcjonujący odpowiedzieć na zadane pytania. Gdy tylko lepiej zapozna się z poruszaną problematyką będzie gotowy do merytorycznej dyskusji.

 • autor: Katarzyna Cichocka/Głos Nidzicki

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
dgkh