UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: piątek, 17.09.2021
Imieniny: Justyny, Adriany

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzedniwrzesień 2021Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd

Raport z zadań oświaty w roku szkolnym 2014/2015

W związku z obowiązującymi przepisami na październikowej sesji Rady Miejskiej dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu Małgorzata Sawicka przedstawiła radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych.

 

Obszerny raport przygotowany ze starannością i profesjonalizmem dotyka wszystkich obszarów funkcjonowania oświaty i pokazuje zakres działania Zespołu Obsługi na terenie gminy. Czy wiemy, kto doposaża szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt, pozyskuje środki, jest odpowiedzialny za dowozy dzieci i co to właściwie jest oświata?

 

Wszystkie działania, metody oraz przeznaczane środki determinują jedno z najważniejszych elementów jakim jest sieć szkół i przedszkoli. Gmina Nidzica jest organem prowadzącym dla dwóch przedszkoli, trzech wiejskich szkół podstawowych, trzech miejskich zespołów szkół, w skład których wchodzą szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz gimnazja. W ubiegłym roku szkolnym 2014/2015 gmina dofinansowała także – co wynika z jej obowiązków - niepubliczne gimnazjum prowadzone przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie oraz Niepubliczne Przedszkole „Bajka”. Istotnym czynnikiem determinującym sieć i pracę placówek jest dowóz uczniów. W ubiegłym roku koszta organizacji transportu dzieci na zajęcia szkolne zarówno przez przewoźników jak i autobus znajdujący się w zasobach ZOOiS wyniosły 713.501,74 zł. W opisywanym roku z tych usług od stycznia do czerwca korzystało 685 uczniów, zaś od września do grudnia 784. W pierwszej połowie roku korzystano z 10 tras, w drugiej już z 11. W bieżącym roku szkolnym dowozem zostało objęte 739 dzieci na 12 trasach.

Głównym źródłem finansowania oświaty jest oświatowa część subwencji ogólnej a także dotacje celowe przyznawane z budżetu państwa na realizację ściśle określonych zadań. Zasadniczym czynnikiem kształtującym wysokość subwencji oświatowej jest liczba uczniów oraz struktura zatrudnienia nauczycieli. W roku szkolnym 2014\2015 do publicznych i niepublicznych szkół dla dzieci i młodzieży uczęszczało 1896 uczniów. W związku z coraz mniejszą ilością dzieci uczęszczających do szkół podstawowych Zespół Obsługi Oświaty i Sportu wykonał działania zabezpieczające placówki. Do działań tych należało przystosowanie szkół do przyjęcia 5-latków do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy wszystkich szkołach podstawowych a także zapewnienie młodszym dzieciom tj. trzy i czteroletnim odpowiednich warunków w Zespole Szkół nr 2 oraz szkołach wiejskich. Pomimo systematycznie spadającej ilości uczniów subwencja oświatowa stale wzrasta, co jest efektem m.in. wykorzystania tzw. rezerwy wyodrębnionej z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji. Należy podkreślić, że w stosunku do roku 2013 w 2014 subwencja oświatowa wzrosła o 845.385 zł, a w roku 2015 wzrosła o 428.245 zł. Głównym składnikiem wydatków oświatowych są płace nauczycieli, stanowią one ok. 80% wydatkowanych kosztów na oświatę i wychowanie. Do stałych kosztów należą także bieżące wydatki na administrację, obsługę i tzw. rzeczówkę a także nauczanie indywidualne uczniów.

 

Zakres prowadzonych remontów placówek oświatowych i inwestycji został ustalony osiem lat temu i jest systematycznie uzupełniany o bieżące potrzeby wynikające z zaleceń różnych służb lub zdarzeń losowych. ZOOiS w tym przypadku zajmuje się przygotowaniem, przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane oraz nadzoruje ich wykonanie. Hierarchia remontów i ich zakres ustalany jest z dyrektorami placówek oświatowych. W roku 2014 w szkoły i przedszkola na terenie gminy zostało zainwestowane 847.800 zł. Do wykonanych prac należały zagospodarowanie terenów wokół placówek, malowanie klas i korytarzy, docieplenie i malowanie elewacji, remonty schodów, rozdzielni elektrycznych i wiele innych prac, których wykonanie było niezbędne do tego, by szkoły od nowego roku szkolnego były bezpieczne i przyjazne uczniom.

 

Zespół Obsługi Oświaty i Sportu nie zajmuje się jednak tylko wyżej wymieniona obsługą placówek oświatowych. Zajmuje się także pozyskiwaniem środków i realizacją programów oraz projektów. Na przestrzeni 7 lat zostało zrealizowane 16 projektów na łączną kwotę 6.631.754,50 zł. Były to m. in. projekty sportowe „Umiem pływać”, „Multi- Sport” oraz projekty edukacyjne. Warto też zwrócić uwagę na realizację zadania dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników na terenie gminy Nidzica. ZOOiS umożliwia także dofinansowanie zakupu podręczników. Z tego dofinansowania skorzystało 459 uczniów. Drugim świadczeniem pomocy materialnej jest zasiłek szkolny. Jest on przyznawany uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Świadczenie to jest przyznawane w formie pieniężnej na pokrycie wydatków związanych z edukacją lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Poza tym są przyznawane także stypendia szkolne socjalne i motywacyjne oraz zasiłki szkolne.

Jak widać, Zespół Obsługi Oświaty i Sportu wykonuje w imieniu gminy Nidzica szeroki wachlarz zadań. Powyżej została przedstawiona tylko część wykonywanych obowiązków. Nie można pominąć faktu, że Zespół zajmuje się także organizacją i obsługą imprez sportowych na wysokim poziomie, czym prowadzi skuteczną promocję gminy Nidzica i jej mieszkańców.

 • autor: Głos Nidzicki

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
sdsfz