UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: piątek, 18.10.2019
Imieniny: Łukasza, Juliana

Pogoda

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE AKTUALIZACJI DOKUMENTU PN.: „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY NIDZICA W RAMACH PONADLOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI SIECI MIAST CITTASLOW”.

Działając na podstawie uchwały nr XXIII/242/2008 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, w dniach 28.03.2018 r. – 06.04.2018 r.  zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji gminy Nidzica  w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow”.


Celem konsultacji było zebranie propozycji projektów, które przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy miasta chcieliby realizować na obszarze rewitalizacji i tym samym czynnie włączyć się w proces ożywienia tego obszaru.
W ramach konsultacji, w dniu 06.04.2018 r. .w sali Relax nidzickiego Zamku odbyło się spotkanie informacyjne. Uczestniczyło w nim 7 osób.
W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mogli zgłaszać planowane przedsięwzięcia, inicjatywy rewitalizacyjne, które mogłyby być zawarte w aktualizacji Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci Cittaslow w zakresie miasta Nidzica. Propozycje działań można było składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem poczty  e-mail w terminie od 28.03.2018 r. – 06.04.2018 r. Formularz w formie tzw. fiszki projektowej został zamieszczony na stronie internetowej urzędu. W wyniku przeprowadzonych konsultacji wpłynęły 24 fiszki projektowe.
W związku z powyższym konieczna jest aktualizacja dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji gminy Nidzica  w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow” w zakresie listy przedsięwzięć uzupełniających.

 

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
gsgasgasdg