UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: poniedziałek, 21.10.2019
Imieniny: Hilarego, Urszuli

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednipaździernik 2019Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
dzień: 1 dzień: 2 dzień: 3 4 5 dzień: 6
dzień: 7 dzień: 8 9 10 11 12 13
14 dzień: 15 dzień: 16 dzień: 17 dzień: 18 19 dzień: 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE AKTUALIZACJI „PONADLOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI SIECI MIAST CITTASLOW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO, W ZAKRESIE MIASTA NIDZICA”.

Działając na podstawie uchwały nr XXIII/242/2008 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, w dniach 25.04.2016 r. – 02.05.2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji dokumentu pn.: „Ponadlokalny Program rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko – mazurskiego, w zakresie miasta Nidzica”.

Celem konsultacji było zebranie propozycji projektów, które przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy miasta chcieliby realizować na obszarze rewitalizacji i tym samym czynnie włączyć się w proces ożywienia tego obszaru.

W ramach konsultacji, w dniu 25 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie informacyjne. Uczestniczyła w nim pani Marta Piskorz – dyrektor Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy Terytorialnej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która przedstawiła zasady sporządzania tzw. fiszki projektowej.

W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mogli zgłaszać planowane przedsięwzięcia, inicjatywy rewitalizacyjne, które mogłyby być zawarte w aktualizacji Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci Cittaslow w zakresie miasta Nidzica. Propozycje działań można było składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem poczty  e-mail w terminie od 25.04.2016 r. do 02.05.2016 r. Formularz w formie tzw. fiszki projektowej został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu. W wyniku przeprowadzonych konsultacji wpłynęło 50 fiszek projektowych.

Przedmiotem konsultacji społecznych był także obszar rewitalizacji miasta, który w wyniku zgłoszonych uwag ostatecznie wynosi 93,46 ha (0,93 km2). Obszar zamieszkuje 6183 osób, co stanowi 29,09% mieszkańców gminy ( co wypełnia warunki sformułowane w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020).

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
mieszkanie plus