UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: sobota, 25.06.2022
Imieniny: Doroty, Łucji

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzedniczerwiec 2022Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW  KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ROCZNEGO  PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NIDZICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI  W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021


Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nidzicy nr 1351/2018 z dnia 16 października 2018r. oraz załącznika nr 1 do Uchwały nr IV /36/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawach dotyczących projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji w dniach od 02.10.2020r.- 26.10.2020r., zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Celem konsultacji było poznanie opinii rad działalności pożytku publicznego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projekcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na rok  2021.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami rad działalności pożytku publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na obszarze Gminy Nidzica, które odbyło się
w dniu 22.10.2020 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy.  Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych nie było uwag co do zapisów zawartych w projekcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami  wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2021.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone również w formie badania ankietowego, w ramach którego nie złożono formularzy uwag.

Roczny Program Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 jest spójny z katalogiem strefy zadań publicznych zawartym
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

 • data: 2020-11-09

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
informacja