UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: wtorek, 28.09.2021
Imieniny: Marka, Wacława

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzedniwrzesień 2021Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

PŚPRKS. 524.3.2021

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie art.11 ust.1 i art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XXXII/423/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 r.
PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I PODMIOTY,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY
 Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację
1. Konkursem objęte są zadania z zakresu:
1) Ochrony i promocji zdrowia – dotacja w formie wsparcia zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100). Wymagany wkład własny minimum 10 % kosztów całkowitych zadania (wkład finansowy, rzeczowy, osobowy);
2) Polityki społecznej – dotacja w formie wsparcia zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100). Wymagany wkład własny minimum 10 % kosztów całkowitych zadania (wkład finansowy, rzeczowy, osobowy);
3) Kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego – dotacja w formie wsparcia zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych, 00/100). Wymagany wkład własny minimum 10 % kosztów całkowitych zadania (wkład finansowy, rzeczowy, osobowy);
2. Termin realizacji zadania publicznego: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2021 r.
3. Jeden oferent może złożyć w konkursie nie więcej niż 2 oferty.
4. Na realizację zadań wybranych w drodze konkursu przeznaczone zostaną środki w kwocie ogółem 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty
osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Nidzicy (pokój nr 1)
lub przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy
Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
w terminie do dnia 20.04.2021r.

https://bip.nidzica.pl

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
adsdasdaasdasdasd