UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: niedziela, 20.10.2019
Imieniny: Ireny, Kleopatry

Pogoda

Kalendarium

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 r.

  

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 r. PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE
 
Rodzaj zadań  oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację
1.    Konkursem objęte są zadania z zakresu:

1)    Ochrony i promocji zdrowia – dotacja w formie wsparcia zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100). Kwota wnioskowanej dotacji na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100);
2)    Polityki społecznej – dotacja w formie wsparcia zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100). Kwota wnioskowanej dotacji na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100);
3)     Kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego – dotacja w formie wsparcia zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych, 00/100). Kwota wnioskowanej dotacji na realizacje jednego zadania nie może przekroczyć 6 000,00 zł  (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100);
2.    Termin realizacji zadania publicznego:  od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2019 r.  
3.    Jeden oferent może złożyć w konkursie nie więcej niż 2 oferty.
4.    Na realizację zadań wybranych w drodze konkursu przeznaczone zostaną środki w kwocie ogółem 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).
Więcej informacji w załączeniu.

 

  

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
Czyste powietrze