UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: wtorek, 19.10.2021
Imieniny: Ziemowita, Jana

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednipaździernik 2021Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NIDZICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018
 

Na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały nr IV /36/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia
27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z radami działalności pożytku publicznego, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawach dotyczących projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji w dniach od 26.10.2017r.- 10.11.2017r., zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 

Celem konsultacji było poznanie opinii rad działalności pożytku publicznego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projekcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie badania ankietowego, w ramach którego złożono 2 formularze uwag odnoszących się do podpisania umów na początku roku oraz współpraca merytoryczna z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w zakresie tworzenia, koordynowania i rozwijania kręgów wsparcia oraz współpracy podczas procesu rekrutacji rodzin do kręgu, współpraca
w zakresie wdrażania lokalnej kampanii społecznej oraz tworzenia i koordynowania pracy koalicji sojuszników, podejmowanie działań promujących ideę wsparcia Środowiskowego osób z niepełnosprawnością oraz Modelu „Bezpieczna przyszłość” i Kręgów Wsparcia.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone również w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami rad działalności pożytku publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na obszarze Gminy Nidzica, które odbyło się w dniu 06.11.2017 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych wnioskowani o jak najszybsze ogłoszenie konkursu ofert na 2018r. Został również poruszony temat co z możliwością udzielania przez gminę nieoprocentowanych pożyczek dla organizacji pozarządowych na realizację projektów unijnych.
 

Roczny Program Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 jest spójny z katalogiem strefy zadań publicznych zawartym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala


 

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
adsdasdaasdasdasd