UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: niedziela, 3.12.2023
Imieniny: Franciszka, Ksawerego

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednigrudzień 2023Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NIDZICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nidzicy nr 1916/2023 z dnia 3 października 2023 r. oraz załącznika nr 1 do Uchwały nr IV /36/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawach dotyczących projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji w dniach od 04.10.2023 r.- 25.10.2023 r., zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Działając na podstawie uchwały nr Uchwała Nr IV/36/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawach dotyczących projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, informuję że w dniach 04.10.2023 r. – 25.10.2023 r. prowadzone są  konsultacje społeczne w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Gmina Nidzica dofinansowuje działania organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nidzica

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresach:

1. Kultura, sztuka oraz ochrona kultury i dziedzictwa narodowego:

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - zarządzenie zmieniające

ZARZĄDZENIE NR 1753/2023 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 26 maja 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

https://bip.nidzica.pl/155/6602

 

Gmina Nidzica dofinansowuje działania organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nidzica

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresach:

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół w 2023 r.

Dnia 12.04.2023r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół w 2023r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ W 2023 ROKU

Gmina Nidzica dofinansowuje działania z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica

W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu w 2023 roku Gmina Nidzica przyznała wparcie na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

BURMISTRZ NIDZICY ogłasza nabór wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2023.

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/613/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Poz. 5058 z dnia 12 grudnia 2017 r.)

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NIDZICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2023


Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nidzicy nr 1513/2022 z dnia 7 października 2022r. oraz załącznika nr 1 do Uchwały nr IV /36/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawach dotyczących projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji w dniach od 07.10.2022r.- 24.10.2022r., zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Działając na podstawie uchwały nr Uchwała Nr IV/36/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawach dotyczących projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, informuję że w dniach 07.10.2022 r. – 24.10.2022 r. prowadzone są konsultacje społeczne w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Gmina Nidzica dofinansowuje działania NGO

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku Gmina Nidzica przyznała wparcie na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

Gmina Nidzica dofinansowuje działania NGO

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku Gmina Nidzica przyznała wparcie na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej, kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej.

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół w 2022r.

Dnia 27.06.2022r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dowożenia uczniów do szkół w 2022r. 

Gmina Nidzica dofinansowuje działania NGO

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gmina Nidzica przyznała wparcie na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Burmistrz nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. Przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ W 2020 ROKU

Burmistrz nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu dowożenia uczniów do szkół w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Burmistrz Nidzicy ogłasza nabór wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2021. Wnioski można składać do 9 lutego

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
 z 2020 r. poz. 1133.) oraz Uchwały Nr XLIV/613/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Poz. 5058 z dnia 12 grudnia 2017 r.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Sprawozdanie z przebiegu i wyników  konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Działając na podstawie uchwały nr Uchwała Nr IV/36/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawach dotyczących projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, informuję że w dniach 02.10.2020 r. – 26.10.2020 r. prowadzone są konsultacje społeczne w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej na „zabezpieczenie miejsc w noclegowniach dla bezdomnych”

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.),  Burmistrz Nidzicy unieważnia otwarty konkurs ofert na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej na „zabezpieczenie miejsc w noclegowniach dla bezdomnych”, ogłoszony Zarządzeniem  nr 656/2020  Burmistrza Nidzicy  w dniu 21 lipca 2020 roku, a zamknięty 13 sierpnia 2020 roku o godz. 15.30, ponieważ w ww. terminie nie wpłynęła żadna oferta.

BURMISTRZ NIDZICY ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej „zabezpieczenie miejsc w noclegowniach dla bezdomnych”.

Na podstawie art. 25 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.), art.11 ust. 1 i art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r, poz. 1057 ze zm.) w związku z uchwałą nr XIX/241/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi i o wolontariacie na rok 2020.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 r. PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 r. PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE.

BURMISTRZ NIDZICY ogłasza nabór wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2020

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/613/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Poz. 5058 z dnia 12 grudnia 2017 r.)

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ


BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE ZADAŃ  Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ZABEZPIECZENIE MIEJSC W SCHRONISKACH DLA BEZDOMNYCH W 2020 ROKU.

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ W 2020 ROKU

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA  OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ W 2020 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 r.

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 r. PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE:   DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ W  2019 ROKU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE:
POMOCY SPOŁECZNEJ ZABEZPIECZENIE MIEJSC W SCHRONISKACH DLA BEZDOMNYCH W 2019 ROKU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: PROMOCJI GMINY, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SZTUKI ORAZ OCHRONY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, DOWOŻENIE UCZNIÓW

DO SZKÓŁ W 2018 ROKU

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NIDZICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2018

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NIDZICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NIDZICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy

Burmistrz Nidzicy informuje o rozpoczęciu się konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Pełnomocnik Burmistrza Nidzicy
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Ewa Wadecka

Urząd Miejski
Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
pok. 49, tel. 896250765
e.wadecka@nidzica.pl

Stopka strony

baner toplayer
Kasa zmiana godzin