UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: wtorek, 23.07.2019
Imieniny: Brygidy, Apolinarego

Pogoda

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Weź sprawy w swoje ręce- wypełnij ankietę dotyczącą strategii rozwoju naszej gminy

Urząd Miejski w Nidzicy przystąpił do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Nidzica na lata 2014 – 2022” w której określone zostaną zasoby i potencjały Gminy Nidzica oraz kierunki dalszego rozwoju. Bardzo istotnym elementem niezbędnym do utworzenia strategii jest poznanie opinii mieszkańców gminy, w tym również instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk, przedsiębiorców. Chcemy poznać Państwa zdanie na temat problemów i ewentualnych kierunków rozwoju gminy aby strategia odzwierciedlała realne potrzeby mieszkańców gminy.

 

 

 

Dokument ten oprócz określenia dalszych kierunków rozwoju naszej gminy, określi wizję, misję i cele strategiczne na najbliższe lata. Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Ponadto, określenie strategii rozwoju podnosi wiarygodność gminy wobec partnerów zewnętrznych, stanowi podstawę korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 i innych zewnętrznych źródeł finansowania.

 

Zapraszamy wszystkich, dla których procesy służące poprawie warunków życia w naszej gminie nie są obojętne do wypełnienia niniejszej ankiety (dostępna w zakładce "STRATEGIA ROZWOJU GMINY NIDZICA) i odesłania jej drogą mailową na adres: um@nidzica.pl lub przyniesienia i złożenia w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Termin dostarczenia ankiet upływa 16 września 2014 roku.

 

ANKIETA DOSTĘPNA JEST TUTAJ

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
uoi-