UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: czwartek, 29.10.2020
Imieniny: Euzebii, Felicjana

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednipaździernik 2020Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd

Rejestracja w PUP bez wychodzenia z domu

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zrobił kolejny krok w stronę swoich petentów, tym razem w internecie. Od teraz można będzie się zarejestrować w PUP bez wychodzenia z domu.

 

 

 

 

 

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

www.praca.gov.pl

dotyczy osoby, która posiada:

bezpieczny podpis elektroniczny lub

podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

 

WYSTARCZY!

Dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji oraz podpisać formularz podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dniem rejestracji będzie data wysłania podpisanego formularza.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

www.pupnidzica.pl

tel.: 89 6250 171

Co to jest profil zaufany ePUAP?

Bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.

Dla kogo?

Dostępny dla każdego obywatela.

Jak założyć profil zaufany?

- wystarczy założyć konto na http://epuap.gov.pl;

- wypełnić wniosek o założenie profilu;

- udać się do dowolnego punktu potwierdzenia tożsamości.

Adresy w Nidzicy:

Urząd Skarbowy w Nidzicy, ul. Żeromskiego 11

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Sienkiewicza 4

BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU:

Nidzica: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 5 , Świetlice w miejscowościach: Bartoszki, Bolejny, Grzegórzki, Magdaleniec, Piotrowice, Jabłonka, Zagrzewo, Rozdroże, Łysakowo, Orłowo, Kanigowo, Załuski; Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy, ul. Zamkowa 2; Biblioteka Publiczno – Szkolna w Łynie; Filia Biblioteczna w Napiwodzie; Filia Biblioteczna Nr 1 w Nidzicy, ul. Sprzymierzonych 2

Kozłowo: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Świetlice w miejscowościach: Niedanowo, Turówko, Sławka Wielka

Janowiec Kościelny: Centrum Kształcenia na odległość Na wsiach , Gminna Biblioteka, Świetlica w Safronce

Janowo: Urząd Gminy , Gminny Ośrodek Kultury.
 

Wystarczą trzy kroki:

zalogować się na stronie www.praca.gov.pl,

wypełnić formularz elektroniczny,

wybrać urząd, do którego będzie przesłane zgłoszenie.

 

System wyznaczy najbliższy wolny termin i godzinę wizyty w urzędzie.
Osoba zgłaszająca rejestrację na adres e-mail otrzyma potwierdzenie zgłoszenia oraz wykaz dokumentów wymaganych do rejestracji.

Do rejestracji należy zgłosić się punktualnie na wyznaczoną godzinę
w zarezerwowanym terminie.

Osoba, która zgłosi się później niż była umówiona lub bez kompletu dokumentów nie zostanie zarejestrowana.

W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie zgłoszenie do rejestracji przez Internet zostaje anulowane.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

www.pupnidzica.pl

tel.: 89 6250 171

 

REJESTRACJA

JAKO BEZROBOTNY ALBO POSZUKUJĄCY PRACY

WYMAGANE DOKUMENTY:

dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;

świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

świadectwa pracy;

orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.

§ 5 ust. 1 Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. /Dz.U.2012.1299/

 

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ OSOBĘ

UBIEGAJĄCĄ SIĘ O ZAREJESTROWANIE:

imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;

obywatelstwo albo obywatelstwa;

numer PESEL;

imiona rodziców;

data i miejsce urodzenia;

nazwisko rodowe;

stan cywilny oraz informacja o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;

liczba dzieci na utrzymaniu;

adres zameldowania oraz adres do korespondencji;

wykształcenie;

ukończone szkoły, zawody wykonywane, kwalifikacje oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować;

poziom znajomości języków obcych;

posiadane uprawnienia zawodowe;

rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;

okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;

okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;

inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych;

sposoby rozwiązania stosunku pracy w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji;

kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego;

numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

§ 5 ust. 6 Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. /Dz.U.2012.1299/

W PRZYPADKU:

- nieprzedłożenia wymaganych dokumentów,

- odmowy przekazania wymaganych danych

NIE DOKONUJE SIĘ REJESTRACJI.

§ 9 pkt 1 i 2 Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. /Dz.U.2012.1299/

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

Informacja dotycząca rejestracji:

tel. 896250171; e-mail: olni@up.gov.pl

www.pupnidzica.pl

 • autor: PUP Nidzica

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
adsdasdaasdasdasd