UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: poniedziałek, 27.09.2021
Imieniny: Wincentego, Damiana

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzedniwrzesień 2021Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd

Zapraszamy na XLV sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie zapraszam na XLV sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 27 marca o godz. 10, w sali konferencyjnej nidzickiego ratusza.

 

 

 

 

 

Porządek obrad:

Otwarcie sesji Rady i przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Nidzicy.

Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok- prezentacja.

Analiza efektów realizacji zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Nidzica w 2013 roku.

Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2014 rok;

2/ zmiany uchwały Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2014-2024;

3/ wyodrębnienia w budżecie Gminy Nidzica środków stanowiących fundusz sołecki;

4/ udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z przeznaczeniem na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli;

5/ zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Nidzica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

6/ zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Nidzica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

7/ utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej;

8/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Fraknowo;

9/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nidzica w roku 2014;

10/ zmiany uchwały Nr XXVI/397/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nidzica, zbywanych na rzecz najemców;

11/ wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (Nidzica, ul. Leśna);

12/ wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica (Jabłonka gmina Nidzica);

13/ powołania redaktora naczelnego „Głosu Nidzickiego”;

14/ ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLIX/560/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Nidzica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

15/ wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

9. Wolne wnioski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • autor: Marek Kierzkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
dgfgffg