UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: piątek, 2.12.2022
Imieniny: Balbiny, Pauliny

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednigrudzień 2022Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 29 ustawy wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy oraz wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych jest zadaniem zleconym gminie.

DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

Dodatek przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności, których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów. Do wniosku załącza się dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH SKŁADA SIĘ W TERMINIE DO DNIA 30 LISTOPADA 2022 R. DO BURMISTRZA NIDZICY.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych organ wypłacający zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych w terminie miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

 

Wzór wniosku

REKOMPENSATA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy

Przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, przysługuje rekompensata. Rekompensata przysługuje za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. i jest wypłacana podmiotowi uprawnionemu za każdy miesiąc kalendarzowy stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

WNIOSEK O WYPŁATĘ REKOMPENSATY SKŁADA SIĘ DO BURMISTRZA WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE SIEDZIBY PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO 25. DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO DANYM MIESIĘCZNYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM.

W przypadku złożenia wniosku z niedochowaniem terminu wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wzór wniosku

 

                                                                                                                                              Burmistrz Nidzicy

                                                                                                                                /-/ Jacek Kosmala

Osoba do kontaktu:

Jarosław Draszek

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa

Urzędu Miejskiego w Nidzicy

Nidzica, ul. Plac Wolności 1 (pokój nr 31)

tel. (89) 625 07 46;  e-mail: j.draszek@nidzica.pl

Stopka strony

baner toplayer
hjk