UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: niedziela, 22.05.2022
Imieniny: Rity, Heleny

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednimaj 2022Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej, kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej.

 

 

 

 

 

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE


§ 1.
Rodzaj zadań  oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację
1. Konkursem objęte są zadania z zakresu:
1) Ochrony i promocji zdrowia – dotacja w formie wsparcia zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100). Wymagany wkład własny minimum 10 % kosztów całkowitych zadania (wkład finansowy, rzeczowy, osobowy);
2) Polityki społecznej – dotacja w formie wsparcia zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100). Wymagany wkład własny minimum 10 % kosztów całkowitych zadania (wkład finansowy, rzeczowy, osobowy);
3) Kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego – dotacja w formie wsparcia zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych, 00/100). Wymagany wkład własny minimum 10 % kosztów całkowitych zadania (wkład finansowy, rzeczowy, osobowy);
4) Kultury fizycznej – dotacja w formie wsparcia zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi  22 500,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych, 00/100). Wymagany wkład własny minimum 10 % kosztów całkowitych zadania (wkład finansowy, rzeczowy, osobowy).
2. Termin realizacji zadania publicznego: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r.
3. Jeden oferent może złożyć w konkursie nie więcej niż 2 oferty.
4. Na realizację zadań wybranych w drodze konkursu przeznaczone zostaną środki w kwocie ogółem 72 500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych, 00/100).

Więcej informacji na: https://bip.nidzica.pl/

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
plakat