UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: wtorek, 28.11.2023
Imieniny: Lesława, Grzegorza

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednilistopad 2023Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Masz na dachu eternit? Na terenie Twojej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest? PAMIĘTAJ, składaj
Informację o wyrobach zawierających azbest.

Jak składać Informację o wyrobach zawierających azbest?
Jeśli jesteś osobą fizyczną, niebędącą przedsiębiorcą – informację złóż do Urzędu Miejskiego w Nidzicy:

1.    Poprzez stronę obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. W serwisie obywatel.gov.pl. po zalogowaniu wypełnij formularza PISMO OGÓLNE i załącz do niego wypełnioną Informację o wyrobach zawierających azbest.
2.    Drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
3.    Osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pokój nr 1).

Pozostali użytkownicy wyrobów zawierających azbest, informację składają Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kto powinien złożyć?
Wykorzystujący wyroby zawierające azbest (właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości).

Co musisz przygotować?
Informację o wyrobach zawierających azbest, wypełnioną na formularzu.

Informację wypełnij w 2 egzemplarzach. Jeden złożysz w Urzędzie Miejskim w Nidzicy. Drugi egzemplarz jest dla Ciebie.

Przechowuj go przez rok, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Do wypełnienia informacji będziesz potrzebował sporządzoną „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Znajdziesz w niej informacje o stopniu pilności.

Odszukaj „Ocenę...” z ostatniej kontroli stanu wyrobów zawierających azbest lub wypełnij w 1 egzemplarzu.

Podlicz wynik. Wskaże Ci on:
1.    czy wymagane jest pilne usunięcie wyrobu azbestowego lub jego zabezpieczenie (I stopień pilności),
2.    czy konieczna jest ocena wyrobu za rok (II stopień pilności),
3.    czy możesz ocenić stan wyrobu za 5 lat (III stopień pilności).

Przechowuj „Ocenę...” wraz z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.

Co musisz zrobić?
Złożyć wypełniony formularz Informacji o wyrobach zawierających azbest:

1.    Poprzez stronę obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. W serwisie obywatel.gov.pl. po zalogowaniu wypełnij formularza PISMO OGÓLNE.
i załącz do niego wypełnioną Informację o wyrobach zawierających azbest.
2.    Drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica.
3.    Osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pokój nr 1).

Kiedy należy składać informację?
Informację składaj corocznie w terminie do dnia 31 stycznia.

Złóż ją również za rok, w którym wyroby zawierające azbest zostały ostatecznie usunięte z Twojej nieruchomości, podając ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia.

Ile będziesz czekać?
Twoja informacja zostanie wprowadzona do Bazy Azbestowej, administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w terminie do 31 marca, w roku, w którym ją złożysz.

Jeżeli informacja będzie niekompletna, wezwiemy Cię do jej uzupełnienia.

Kto zrealizuje Twoją sprawę?
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, pok. 31, tel.: (89) 625 07 46.

Podstawa prawna
art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm. ) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089)

Dodatkowe informacje
Wyroby zawierające azbest, ze względu na zagrożenie jakie stwarzają, powinny zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku.

Na mapie udostępnionej w Elektronicznym Systemie Informacji Przestrzennej do monitorowania procesu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Ministerstwa Rozwoju i Technologii, możesz sprawdzić czy Twoja nieruchomość jest uwzględniona w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla gminy Nidzica. Informacje o azbeście możesz znaleźć na stronie:

https://www.nidzica.pl/62,gospodarka-odpadami
Baza azbestowa

 

    BURMISTRZ NIDZICY

    JACEK KOSMALA
 

Stopka strony

baner toplayer
fggfssgg