UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: piątek, 8.12.2023
Imieniny: Marii, Wirginii

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednigrudzień 2023Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd

Uważaj na nieuczciwych wykonawców!

 • Grafika CZP_uwaga na nieuczciwych wykonawców_

Informacja

W związku z Porozumieniem z dnia 23 grudnia 2020 r. (zmienionego Aneksem nr 1/2021 z dnia 12 lipca 2021 r.) zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Gminą Nidzica uruchomiono Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu „Czyste Powietrze".
 
 
Działania Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” obejmują:

 1. udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 2. podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
 3. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań  określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;
 4. zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, obsługiwanego przez Operatora, stanowisko spełniające wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiające Wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie  oraz jego wydruk;
 5. organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców - minimum jedno spotkanie w kwartale, minimum  cztery spotkania w roku (w sytuacji epidemii dopuszczalne spotkania online);
 6. wydruk i zapewnienie dostępności przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie – udostępnionych Gminie Nidzica przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w formie elektronicznej;
 7. przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji (jeżeli Gmina Nidzica takie realizuje);
 8. wizyty  u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji;
 9. rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców Programu zachęcających do złożenia wniosku o dofinansowanie;
 10. przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z taką prośbą do Gminy Nidzica oraz przekazania wzoru ankiety;
 11. prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu;
 12. przekazywanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie Nidzica, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie;
 13. pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 
Obsługa interesantów w Gminnym Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym Programu Czyste „Powietrze" odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 13:30 - 15:30, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Za obsługę Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” odpowiedzialny jest Pan Przemysław Brzuzy – inspektor ds. gospodarki komunalnej Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa.

 

Dane dotyczące wdrażania Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Nidzica na dzień 30.06.2023r.:

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie:  418

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:  232

Wypłacona kwota dotacji:  3 954 752,64 zł

 

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

 • Loga
 • -
 • -
 • Logo WFOŚiGW w Olsztynie

Stopka strony

baner toplayer
Informacja