UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: niedziela, 1.10.2023
Imieniny: Donaty, Igora

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednimaj 2023Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy Nidzica

Urząd Miejski w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Nidzica.

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Miejski w Nidzicy
Ul. Plac Wolności 1
13-100 Nidzica
Tel. 89 625 07 10
Fax. 89 625 07 11
e-mail: um@nidzica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie
Strona internetowa Urzędu Gminy Nidzica posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Informacje zwrotne i dodatkowe
 
Strona aktualizowana jest na bieżąco.
Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome v 85.x v lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 80.x v lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X v lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X v lewy ALT + [litera_skrótu]

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Jaworska.

 • E-mail: a.jaworska@nidzica.pl
 • Telefon: 896250763

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna

 • budynek zlokalizowany przy ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica,
 • 4 wejścia do budynku,
 • od strony ul. Plac Wolności (główne wejście) schody,
 • od ul. Kościelnej jedno wejście - podjazd dla niepełnosprawnych, drugie - schody,
 • od strony skwerka - schody,
 • platforma dla osób niepełnosprawnych z parteru na I piętro,
 • szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
 • toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych  - parter,
 • na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem,
 • od strony ul. Plac Wolności i od strony ul. Kościelnej na ogólnodostępnym parkingu znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • w urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,
 • w urzędzie nie ma pętli indukcyjnych,
 • w przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku w Biurze Obsługi Klienta.

 

Stopka strony

baner toplayer
fhdfhhfhff