UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: sobota, 25.03.2023
Imieniny: Marioli, Ireneusza

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednimarzec 2023Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Ruszył nabór na zadania z zakresu sportu

Burmistrz Nidzicy ogłasza nabór wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2020.

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/613/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Poz. 5058 z dnia 12 grudnia 2017 r.)

Ustala się cel publiczny dla Gminy Nidzica, który realizowany będzie poprzez:
1.    poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
2.    osiągnięcie wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
3.    poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
4.    promocję sportu i aktywnego stylu życia,
5.    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
6.    pobudzanie inicjatyw społecznych w zakresie organizacji imprez sportowych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu tj.:
1. W 2020roku na wspieranie rozwoju sportu zabezpieczono kwotę 160.000,00 zł, tj.:
1)    rozwojem piłki nożnej             100.000,00 zł
2)    rozwojem koszykówki               25.000,00 zł
3)    rozwojem podnoszenia ciężarów          35.000,00 zł
2. Dotacja celowa Gminy nie może przekroczyć 85% wartości projektu.

 Termin i miejsce składania wniosków:
1.    Termin składania wniosków upływa w dniu  20.02.2020 r. o godz. 15.30.
2.    Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nidzicy, pok. nr 1 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, z dopiskiem: „Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu w gminie Nidzica”.

3.    Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
4.    Wnioski złożone po wyznaczonym terminie lub niekompletne pozostają bez rozpatrzenia.
5.    Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Nidzicy  w pok. 49 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy http://bip.nidzica.pl
w zakładce; współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Więcej informacji na Stronie internetowej Nidzicy www.nidzica.pl w zakładce organizacje pozarządowe  oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy http://bip.nidzica.pl w zakładce; współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
fggfssgg