UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: niedziela, 19.09.2021
Imieniny: Januarego, Konstancji

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzedniwrzesień 2021Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

„Kochasz dzieci nie pal śmieci”

„Kochasz dzieci nie pal śmieci” to hasło kampanii przeciwdziałania spalaniu odpadów
w domowych paleniskach. Podnosimy je, ponieważ w okresie zimowym szczególnie dają się nam wszystkim we znaki skutki spalania w piecach i kominkach różnych szkodliwych odpadów. Nieprzyjemne zapachy i gryząco-szczypiący dym, odczuwalne w różnych porach dnia.

W okresie grzewczym w powietrzu atmosferycznym rejestrowany jest wyraźny wzrost poziomów stężeń związków takich jak dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenek azotu, benzoalfapiren, jak również zanieczyszczenia pyłowe (PM10 i PM2,5). Za jedną z głównych przyczyn takiego stanu naukowcy dopatrują się m.in. w niewłaściwej gospodarce domowymi odpadami – spalaniu ich w przydomowych kotłowniach, bezpośrednio w paleniskach pieców, obok węgla, drewna czy innych dopuszczonych prawem paliw stałych.

Spalanie w nieprzystosowanych do tego celu paleniskach domowych takich odpadów, jak opakowania z tworzyw sztucznych, różnego rodzaju foli, laminatów, odpadów z płyt wiórowych, opon i innych odpadów z gumy czy tkanin, powoduje uwalnianie się do powietrza szkodliwych związków, m.in. okrytych zasłużoną złą sławą dioksyn, furanów, które już
w bardzo niewielkich stężeniach mają negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi, przede wszystkim na wzrost liczby chorób nowotworowych.

Spalanie Śmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności. Płacisz zdrowiem!

Co roku umiera na świecie 7 mln, a w Polsce 45 tyś z powodu zanieczyszczonego powietrza (Raport Świtowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowej organizacji non-profit HEAL).

Regulacje prawne:

Zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta posiada kompetencje w zakresie ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko działalności prowadzonej przez osoby fizyczne (dotyczy to również indywidualnych gospodarstw domowych).

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów – podlega karze aresztu lub karze grzywny
do 5000 zł.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93), dopuszcza spalanie do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko.

Są to:

odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej: odpadowa masa roślinna,

opakowania: opakowania z papieru i tektury oraz opakowania z drewna,

odpady z przetwórstwa drewna produkcji: odpady kory i korka, trociny i wióry, ścinki, drewno niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinków pochodzących z obróbki płyt wiórowych,

odpady budowlane: drewno z budów i remontów, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi,

odpady z sortowania odpadów: papier i tektura oraz niezanieczyszczone drewno,

odpady z gospodarstw domowych: papier i tektura, niezanieczyszczone drewno,

odpady z targowisk: kartony.

Odpady te mogą być spalane wyłącznie w piecach przystosowanych do spalania danego rodzaju odpadów.

 

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
adsdasdaasdasdasd