UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: wtorek, 26.09.2023
Imieniny: Justyny, Damiana

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzedniwrzesień 2023Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Nidzica

Burmistrz Nidzicy zgodnie z obowiązującym prawem przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek ten został zawarty w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.). Wyjątek stanowią nieruchomości, które są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające wymagania określone w przepisach prawa.

W związku z powyższym jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to posiadanie zbiornika bezodpływowego, nawet spełniającego wszelkie wymagania, nie zwalnia z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Z przepisów wyżej wymienionej ustawy wynika jednoznacznie, że po wybudowaniu przez Gminę sieci kanalizacji sanitarnej na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

W związku z powyższym apeluję o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej.

Właściciel nieruchomości może wykonać przyłącze we własnym zakresie lub zlecić to wyspecjalizowanej firmie świadczącej takie usługi. W sprawach formalno-prawnych związanych z podłączeniem się do sieci należy zgłaszać się do siedziby Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Nidzicy, ul. Kolejowa 17 C, tel. 89 625 26 30.

W przypadku niezastosowania się do przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie z art. 5 ust. 7 ustawy Burmistrz nakazuje decyzją administracyjną przyłączenie danej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Z brzmienia przepisu art. 5 ust. 7 tejże ustawy wynika, że przedmiotowa decyzja nie ma charakteru uznaniowego. Oznacza zatem, że właściwy organ ma obowiązek wydania decyzji, o ile zachodzą przesłanki przewidziane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W decyzji określany jest czas, w jakim właściciel nieruchomości musi wykonać przyłącze. Wykonywanie decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, o której mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ostatecznie Gmina może również skierować wniosek o ukaranie do sądu przeciwko właścicielowi posesji nie wykonującemu obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Procedura postępowania w przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących gospodarki wodno – ściekowej została przyjęta Zarządzeniem nr 700/2016 Burmistrza Nidzicy z dnia 25 listopada 2016 r.

Szczegółowych informacji udziela: Jarosław Draszek, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, pokój nr 31, tel. (89) 625-07-46.

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
Kasa zmiana godzin