UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: wtorek, 26.09.2023
Imieniny: Justyny, Damiana

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzedniwrzesień 2023Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Informacja o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podmiotom uczestniczącym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: promocji gminy, ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej, bezdomności zwierząt, kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku

Na podstawie art.11 ust.1 i art.13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 239) oraz Uchwały Nr XVI/230/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 r., Burmistrz Nidzicy zarządził:

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: promocji gminy, ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej, bezdomności zwierząt, kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku, W drodze Zarządzenia nr 592/2016 Burmistrza Nidzicy, dokonany został się wybór ofert. Dotacje zostały przyznane w następujących zakresach:

1)  Promocja gminy:

a)  Oferta Nidzickiego Funduszu Lokalnego - kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Gmina Nidzica na widokówce”.

b)  Oferta Łyńskiego Centrum Rozwoju „Ałna”- kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Turysto przyjeżdżaj, zwiedzaj, wracaj, zamieszkaj”.

2)  Kultura, sztuka oraz ochrona kultury i dziedzictwa narodowego:

a)  Oferta Nidzickiego Uniwersytetu III Wieku „Młodzi Duchem” - kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców gminy Nidzica”.

b)  Oferta Towarzystwa Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla wszystkich” - kwota przyznanej dotacji: 2 000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Dary lasu i jeziora na talerzu”.

§ 2.  Szczegółowe warunki przyznania dotacji zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wymienionymi w § 1 .

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
Informacja