UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: niedziela, 19.09.2021
Imieniny: Januarego, Konstancji

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzedniwrzesień 2021Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

Burmistrz Nidzicy przypomina o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Należy pamiętać również, że nie można trzymać zwierząt na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Zabronione jest również tzw. kopiowanie, czyli przycinanie psom ogonów i uszu do celów estetycznych.

Na terenie nieruchomości prywatnej pies może przebywać na swobodzie, o ile nieruchomość posiada ogrodzenie uniemożliwiające wydostanie się psa poza jej teren. Do sprawowania należytej kontroli nad naszym pupilem zobowiązuje przede wszystkim  Kodeks wykroczeń. Wskazuje on, w art. 77, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”

Stosownie do art. 10 ust 1 Ustawy o ochronie zwierząt prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 28 kwietnia 2003 r. wydał rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

Do ras agresywnych należą:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.

sankcje karne: kara aresztu lub grzywny, można orzec przepadek zwierzęcia w razie ukarania za wykroczenie z art. 10 ust 1.

Zgodnie z § 15 Uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nidzica” do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, należy: w odniesieniu do psów: wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne – również w kaganiec, prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu – na uwięzi i w nałożonym kagańcu. Pies rasy uznanej za agresywną może przebywać w miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej, zwolnienie psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich oraz odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem; w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: stały i skuteczny dozór, zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych przez ludzi, w sytuacji, gdy osoba utrzymująca ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, natychmiastowe usuwanie, przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, należy umieszczać w specjalnie przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Jakie grożą sankcje?

Zgodnie z art. 10 ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Kto nie wykonuje obowiązków określonych w uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2014 roku wydanej na podstawie art. 4 cytowanej ustawy podlega karze grzywny.

OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA PSÓW Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w art. 56 ust. 1 nakłada obowiązek na właścicieli psów ochronnego szczepienia ich przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Sankcje karne: art. 85 powyższej ustawy stanowi: „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny”.

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
dgfgffg