UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: wtorek, 7.12.2021
Imieniny: Ambrożego, Marcina

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednigrudzień 2021Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno –architektonicznej zagospodarowania plaży publicznej nad jeziorem Omulew

I. Organizator Konkursu:
Gmina Nidzica z siedzibą: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

II. Forma Konkursu:

otwarty, koncepcyjny, jednoetapowy.
III. Przedmiot i cel konkursu

1. Przedmiotem pracy konkursowej jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania plaży publicznej nad jeziorem Omulew.

2. Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania plaży wraz z otoczeniem.

3. Celem konkursu jest opracowanie koncepcji zgodnie z założeniami Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała, Gmina Nidzica uchwalonego Uchwałą Nr VI/73/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 marca 2015r.

4. Obszar opracowania konkursowego stanowi teren posiadający oznaczenia II./5UTp, II.6ZP, II./7WS, II./10KX, II./12KDW.X, II./4UT w Zmianie Miejscowego Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała, Gmina Nidzica uchwalonego Uchwałą Nr VI/73/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 marca 2015r wraz z niezbędną częścią jeziora w ramach, której należy (można) przewidzieć wydzielenie kąpieliska, pomostu, kładek, przystani itp. .

5. Obszar przyjęty do zagospodarowania, obecnie stanowi tereny zielone oraz wykorzystywane jako miejsce kąpieli, z dostępem do drogi publicznej powiatowej, wykorzystywany okazjonalnie do organizacji imprez w okresie letnim.

IV. Opis warunków udziału w Konkursie

Uczestnikami konkursu mogą być:

osoby fizyczne legitymujące się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna ,

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi spełniającymi powyższe warunki.

V. Kryteria oceny prac Konkursowych

Ocena prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

1) walory kompozycji urbanistycznej i architektonicznej tworzące specyficzny charakter miejsca – max. 40 pkt

2) realność, jakość i ekonomiczność proponowanych rozwiązań – max. 30 pkt

3) funkcjonalność proponowanych rozwiązań – max. 30 pkt

V. Terminy

Ogłoszenie konkursu- 01.09.2015r.

Składanie pytań przez zainteresowanych uczestnictwem w Konkursie - do 22.09.2015r. do godziny 15:00

Udzielanie odpowiedzi na pytania - do 30.09.2015r. do godziny 15:00

Składanie/nadsyłanie prac konkursowych - do 30.10.2015r. do godziny 15:00

Publiczne ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu - 06.11.2015r. godz. 11.00

Szczegółowy zasady i warunki udziału konkursie zostały opisane w Regulaminie Konkursu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora konkursu

http://bip.nidzica.pl/242/Zamowienia_publiczne_do_30_tys__Euro/

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
adsdasdaasdasdasd