UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: wtorek, 26.09.2023
Imieniny: Justyny, Damiana

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzedniwrzesień 2023Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnianiem kanału technologicznego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 406 tj.) Gmina Nidzica zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy dróg oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla inwestycji drogowych pn.:

 

1) Przebudowa drogi wewnętrznej wraz budową oświetlenia drogowego w Radominie od drogi 190018N Orłowo-Nidzica do drogi woj. Nr 545. Zakłada się że będzie to droga klasy D zapewniająca obsługę i doprowadzająca dojazd do przyległej zabudowy.

2) Przebudowa drogi wewnętrznej w Tatarach. Zakłada się że będzie to droga klasy D zapewniająca dojazd do schroniska dla bezdomnych zwierząt .

Jak stanowi art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 ma.ca 1985 r. o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji :

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto informuję, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica. Informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można uzyskać pod numerem telefonu +48 (89) 625 07 50 i (89) 625 07 54. Termin zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego upływa w dniu 17 sierpnia 2015 r.

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
hjk