UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: piątek, 1.12.2023
Imieniny: Edmunda, Blanki

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednigrudzień 2023Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd
 • -

OGŁOSZENIE O KOLEJNYM (TRZECIM) PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO - SAMOCHODU OSOBOWEGO RENAULT KANGOO

Urząd Miejski z siedzibą w Nidzicy (13-100) przy ul. Plac Wolności 1 działając na podstawie zarządzenia
Nr 839/2017 Burmistrza Nidzicy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ze zmianami ogłasza kolejny (trzeci) pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż składnika majątku ruchomego.

1)    Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy – szt. 1
Marka pojazdu: Renault
Model pojazdu: Kangoo 1.2
Rok produkcji: 2000 r.
Przebieg: 359 860 km (na dzień 06.08.2019 r.)
Poj. silnika: 1149,00 cm3
Moc silnika: 55 kW (75 KM)
Rodzaj paliwa: Benzyna
Skrzynia biegów: Manualna
Kierownica: Po lewej
Liczba miejsc siedzących: 5
Kolor: Zielony
Stan: Używane
Nr identyfikacyjny pojazdu: VF1KC0AAF22286728
Nr silnika: D7F720B653553
Dodatkowe informacje: Wymieniono silnik po 100 000,00 km.

2)    Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 września 2019 r. o godzinie 12:15  w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nidzicy, ul. Pl. Wolności 1 – pokój nr 16.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choćby jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą.

3)    Cena wywoławcza:
500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100).

Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie pisemnej między tymi oferentami, aż do wybrania oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.
Oferty poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

4)    Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 15:00 począwszy od dnia ogłoszenia aż do dnia 3 września 2019 r. do godz. 10:00 przy siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy,
ul. Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica.
Szczegółowych informacji na temat pojazdu można uzyskać pod numerem 89 625 07 41.

5)    Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do 30 sierpnia 2019 r. wpłacą na rachunek Gminy Nidzica PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu) w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
złotych 00/100).
Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 30 sierpnia 2019 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia pojazdu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6)    Wymagania, jakimi powinna odpowiadać oferta:
Oferta pisemna powinna zawierać:
1.    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2.    oferowaną cenę,
3.    oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami i stanem przedmiotu przetargu,
4.    kopię dowodu wpłaty wadium,
5.    osoba reprezentująca inną osobę fizyczną lub prawną (również współmałżonka), winna załączyć stosowną dokumentacją, potwierdzającą pełnomocnictwo do reprezentowania.  

7)    Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Oferty w formie pisemnej i zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na samochód osobowy – RENAULT KANGOO” należy składać w Biurze Obsługi Klienta, pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w Nidzicy przy ul. Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica do dnia 3 września 2019 r. do godziny 12.00.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia i sporządzeniu umowy sprzedaży. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na rachunek Gminy Nidzica. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny nabycia Burmistrz Nidzicy ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży a nabywca traci prawo do nabycia pojazdu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Ewentualne koszty związane z umową (opłata od czynności cywilnoprawnych) ponosi nabywca pojazdu.

8)    Zastrzeżenia i uwagi:
1.    Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 • autor: Redakcja
 • -

Stopka strony

baner toplayer
Informacja