UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: sobota, 9.12.2023
Imieniny: Wiesława, Leokadii

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednigrudzień 2023Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd
 • -

Gmina Nidzica, zwana bramą wjazdową na Mazury położona jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Teren gminy zamieszkują 21324 osoby.  Gmina Nidzica położona jest w północnej części powiatu nidzickiego. Zajmuje ona obszar o powierzchni 378,9 km2 i graniczy od północy z gminą Olsztynek, od strony zachodniej i częściowo południowej z gminą Kozłowo, dalej od strony południowej i częściowo wschodniej graniczy z gminą Janowiec Kościelny, od wschodu z gminami Janowo i Jedwabno. Gmina Nidzica jest największą jednostką samorządu terytorialnego powiatu nidzickiego pod względem terytorialnym, co można zaobserwować na poniższym wykresie. Ponadto gmina zalicza się do większych jednostek samorządu terytorialnego pod względem powierzchni na tle województwa i kraju (według danych GUS za 2013 r. Gmina Nidzica zajmuje 31 miejsce w kraju). Powiat Nidzicki położony jest w południowo-zachodniej części województwa warmińsko - mazurskiego. Graniczy on od północnego zachodu z powiatem ostródzkim, od północy z powiatem olsztyńskim od południa z powiatem mławskim, od południowego zachodu z powiatem działdowskim, od wschodu z powiatem szczycieńskim i południowego wschodu z powiatem przasnyskim, położonymi w województwie mazowieckim.
Powiat Nidzicki zajmuje łączną powierzchnię 961 km2. Pod względem wielkości znajduje się on na 15 miejscu wśród 17 powiatów województwa warmińsko - mazurskiego. W skład powiatu wchodzi 165 jednostek osadniczych, z których 103 to wsie sołeckie. Siedzibą powiatu jest miasto Nidzica.
Na obszarze tym zamieszkuje niecałe 34 tys. osób (33 903 na koniec 2013 roku), z czego 14 300 czyli blisko 43 % stanowią mieszkańcy miasta Nidzica. Pod względem liczby ludności powiat znajduje się na 17 miejscu wśród powiatów położonych w województwie warmińsko - mazurskim.
Powiat Nidzicki pod względem użytkowania terenu jest obszarem rolniczo - leśnym. Taki sposób użytkowania gruntów przy niewielkim udziale przemysłu na obszarze powiatu, sprzyja rozwojowi agroturystyki oraz turystyki wiejskiej. Główne kierunki produkcji rolnej to: hodowla trzody chlewnej, bydła opasowego i mlecznego, uprawa zbóż i ziemniaków, truskawek i warzyw. Ponad 19.000 ha zajmują lasy i grunty leśne, które wyznaczają rozwój wielu firm branży drzewnej i meblarskiej. Gmina posiada wyraźnie wyodrębniony dwudzielny charakter – w części północno-wschodniej występują w zdecydowanej większości lasy, natomiast w części południowo-zachodniej spotkać można najczęściej użytki rolne. Centrum administracyjnym oraz gospodarczym i usługowym jest miasto Nidzica – siedziba władz gminnych i powiatowych.
 

Dane statystyczne:
Zachęcamy do zapoznania się z danymi statystycznymi:
wojewodztwo_warminsko-mazurskie
 powiat_nidzicki
nidzica

Dostępność komunikacyjna
Gmina Nidzica poprzez dwupasmową drogę drogową S-7 oraz szybkobieżną linię kolejową jest bardzo dobrze skomunikowana z resztą kraju i Europy. Inwestorzy, którzy zdecydują się na ulokowanie tu swojego biznesu znajdą  u nas profesjonalną obsługę i cały szereg udogodnień.  Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna na terenie naszej gminy pozwala na szybki dojazd  do Warszawy, Gdańska, Olsztyna i Kaliningradu. Nowo powstały port lotniczy Olsztyn-Szymany znajdujący się w odległości 60km pozwala w dogodny sposób przemieszczać się z Nidzicy do Europy Zachodniej.
Nidzica leży 130 km od granicy z Rosją i ok. 180 km od Kaliningradu. Odległości od ważniejszych miast to:
•    Warszawa – 156 km
•    Gdańsk – 173 km
•    Olsztyn – 56,5 km
•    Działdowo – 23 km
Proszę o mapę komunikacyjną
Instytucje wspierające inwestora
•Polska Agencja Inwestycji i Handlu http://www.paih.gov.pl/pl
•Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna http://www.wmsse.com.pl/
•Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego http://www.wmarr.olsztyn.pl
•Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny  http://www.parktechnologiczny.olsztyn.eu/
•Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego https://www.olsztyn.uppo.gov.pl/

Instytucje okołobiznesowe
Inkubatory przedsiębiorczości w Olsztynie
Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości http://oip.olsztyn.pl/
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Olsztyn https://inkubatory.pl/lokalizacje/olsztyn  
Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” http://lgdbmk.pl/
Ośrodki doradztwa, w tym rolniczego
Ośrodek Doradztwa Rolniczego www.w-modr.pl
 Najbardziej znanymi zakładami pracy ulokowanymi w Nidzicy są:
•    PUR Nidzica,
•    GHG Nidzica,
•    STALMOT Nidzica,
•    WIEJAK Nidzica,
•    KAMET Nidzica
•    ISOROC Nidzica,
które reprezentują branże, meblarską, metalową i budowlaną.
       
Dlaczego warto tu zainwestować?
Okolice miasta to niezwykle malowniczy, pagórkowaty krajobraz, pokryty licznymi jeziorami, lasami, mokradłami i torfowiskami. Liczne miejsca, ze względu na swoją wartość, zostały objęte ochroną rezerwatową.
Najciekawsze z nich to rezerwat źródeł rzeki Łyny oraz rezerwat żółwia błotnego. Niezwykle interesujące są również przełomy rzeki Koniuszanki oraz związane z tą rzeką zjawisko sufozji. Do najbardziej znanych i cyklicznych imprez w gminie należą: Dni Nidzicy w czasie których, oprócz gwiazd piosenki i kabaretu można oglądać rycerzy walczących na miecze, włócznie i topory, Nidzickie Targi Rzemiosła.
Historyczno-przyrodnicze i kulturalne walory Ziemi Nidzickiej czynią z niej atrakcyjny teren dla miłośników turystyki i wypoczynku. Dla nich też powstały interesujące trasy widokowe, piesze i rowerowe oraz szlaki wodne. Położenie gminy jest bardzo atrakcyjne nie tylko dla turystów, ale także dla przedsiębiorców szukających miejsca na swoje inwestycje.
Dzieje Nidzicy sięgają XIV wieku, wybudowany wówczas zamek był siedzibą administracji krzyżackiej. Jest to największy na Mazurach pokrzyżacki zamek o charakterze rezydencjalno- obronnym. Obecnie mieści się w nim Nidzicki Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi Nidzickiej, restauracja,  hotel, galeria malarstwa i miejsko-gminna biblioteka. Z dawnej przeszłości ocalał nie tylko zamek, ale również resztki murów obronnych  z zachowanymi częściowo basztami, tzw. klasztorek i kościoły na terenie gminy.  
Obszar Gminy Nidzica jest bogaty w dziedzictwo kulturowe i historyczne. Do walorów historycznych zaliczane są m.in. szlaki bitewne, cmentarze, kurhany, wykopaliska, wały obronne, zabytkowe kościoły, pałace, dworki wraz z folwarkami, parki, charakterystyczna zabudowa późnopruska i mazurska.
Obiekty zabytkowe w gminie zwiększają atrakcyjność obszaru i stanowią potencjał do rozwoju różnych form rekreacji, w tym turystyki krajoznawczej.
Na terenie gminy funkcjonuje sieć doskonale wyposażonych żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, a także profilowanych szkół średnich oraz pełnowymiarowa hala sportowa.
Nidzica jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenie Miast Cittaslow i Krajowej Sieci Miast Cittaslow promujących i rozpowszechniających kulturę dobrego, spokojnego życia
oraz zrównoważonego rozwoju.
Potencjał Nidzicy ma mapie atrakcyjności inwestycyjnej regionu można znaleźć w publikacji znajdującej się pod linkiem https://www.paih.gov.pl/publikacje/wojewodztwa

Wsparcie dla inwestora
Zachęty lokalne

Firmy, które zdecydują się zainwestować na terenie gminy Nidzica mogą liczyć na  kilkuletnią ulgę
z tytułu podatku od nieruchomości. Oprócz niej  inwestorzy mogą liczyć na konkurencyjne koszty pracy w regionie, dostępność wykwalifikowanej kadry oraz przychylność i pomoc lokalnej administracji samorządowej.
W Urzędzie Miasta funkcjonuje Punkt Obsługi Inwestora, którego pracownik  oferuje pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego m.in. poprzez:
•    przygotowywanie kompletnej oferty inwestycyjnej gminy, jej weryfikację i aktualizację,
w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania;
•    aktualizację danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu gminy oraz dbałość
o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie;
•    weryfikację oferty inwestycyjnej i działań POP pod kątem zgodności ze „Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego gminy”, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego
i gospodarki nieruchomościami;
•    organizację/ udział w organizowanych przez JST działaniach promujących ofertę inwestycyjną gminy;
•    udzielanie informacji przedsiębiorcom/ inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez gminę oferty inwestycyjnej;
•    organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie gminy
i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie;
•    asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego;
•    opiekę poinwestycyjną dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie gminy;
•    współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności z PAIH, RCOI i SSE;

Zachęty regionalne
•Centrum Obsługi Inwestora

Personel COI działa według standardów określonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczna jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. Centra posiadają też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.
Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Departament Koordynacji Promocji
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
tel.: +48 89 512 51 70
fax: +48 89 512 91 79
www.wrota.warmia.mazury.pl
•Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50
fax: 89 521 12 60
www: www.wmarr.olsztyn.pl
•Ponadto Wsparcie oferowane przez instytucje regionalne:
    Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, tel.: 89 535 02 41,
    Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Teofila Noniewicza 49, 16-400 Suwałki, tel.: 87 565 22 17,
    Elbląski Park Technologiczny, ul. Sulimy 1, 82-300 Elbląg, tel.: 55 239 34 67,
    Ełcki Park Technologiczny, Podmiejska 5, 19-300 Ełk, tel.: 87 732 63 01,
    Olsztyński Park Technologiczny i Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, tel.: 89 612 05 00,
    Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, ul. Prosta 38, 11-041 Olsztyn, tel.: 89 527 45 55,
    Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości, Marka Kotańskiego 6, 10-167 Olsztyn, tel.: 513 914 689,
    Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Jana Heweliusza 2, 11-041 Olsztyn, tel.: 515 229 849,
•Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat
Godziny pracy punktu: poniedziałek 7.30-15.30
Telefony do konsultantów: 89 512 12 53, 89 521 12 54
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
www: http://www.wmarr.olsztyn.pl/

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82
•Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych:
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa
Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00.
Telefony do konsultantów infolinia: 22 626 06 32
E-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl   
www: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 

 

Zachęty krajowe
•Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

PAIiH S.A. pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiH oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
Tel.: +48 22 334 98 00
Fax: +48 22 334 99 99
www: http://www.paih.gov.pl/pl , http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora
•Regulacje prawne
Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem
https://www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy
•Granty rządowe
Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.
Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.
O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:
– sektor motoryzacyjny,
– sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
– sektor lotniczy,
– sektor biotechnologii,
– sektor rolno-spożywczy,
– sektor nowoczesnych usług,
– działalność badawczo-rozwojowa (B+R).
Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).
Więcej informacji na stronie: http://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne
 

Kontakt
Urząd Miejski w Nidzicy
 ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
 Tel. 89-625 07 10; Fax. 89-625 07 11
 um@nidzica.pl ,  www.nidzica.pl

Punkt Obsługi Inwestora
Andrzej Mateusz Kamiński
ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
Pok. nr 49
Tel. +48 89 625-07-10 wew. 64; +48 89 625-07-10
an.kaminski@nidzica , invest@nidzica.pl
Język: polski, rosyjski.

 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Stopka strony

baner toplayer
hjk