UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: niedziela, 20.10.2019
Imieniny: Ireny, Kleopatry

Pogoda

Kalendarium

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Rewitalizacja centrum miasta Nidzica

Gmina Nidzica realizuje projekt pn. „Rewitalizacja centrum miasta Nidzica”  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie funkcji społecznych obszaru rewitalizacji poprzez zatrzymanie degradacji budynku miejskiego ratusza (jego przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania) i budowę drogi (ulicy Murarskiej) w Nidzicy oraz nadanie mu nowych funkcji. Cel ten będzie realizowany poprzez:
a) Sferę społeczną, tzn. poniższe korzyści społeczno - gospodarcze:
- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury osobom wykluczonym lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
- zwiększenie aktywności mieszkańców,
- wzrost poczucia przywiązania do zamieszkiwanego obszaru,
- wzrost kompetencji społecznych mieszkańców,
- poprawę życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji oraz zastosowanie energooszczędnych technologii,
- zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych.
b) Sferę przestrzenną, tzn. poniższe korzyści społeczno - gospodarcze:
- poprawę funkcjonalności instytucji działających w sferze społecznej świadczących usługi na rzecz mieszkańców,
- poprawę estetyki przestrzeni miejskiej.

Cele operacyjne:
Podwyższenie jakości i ilości świadczonych usług społecznych Gminy Nidzica poprzez stworzenie przyciągającej i spójnej oferty
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy,
Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na terenie zdegradowanym,
Poprawa stanu technicznego i wyposażenia obiektu ratusza miejskiego wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wzmocnienie potencjału społecznego, gospodarczego i turystycznego miasta

 

Wartość projektu: 4 266 096, 61 zł
Dofinansowanie projektu: 2958918, 20 zł

 

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
Czyste powietrze