UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: niedziela, 20.10.2019
Imieniny: Ireny, Kleopatry

Pogoda

Kalendarium

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku

Gmina Nidzica realizuje projekt pn. „Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie funkcji społecznych obszaru rewitalizacji Gminy poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem w Nidzicy (wraz urządzeniem terenów zielonych w sąsiedztwie parku) oraz nadanie mu nowych funkcji.
W ramach projektu przewidziano m. in. Na roboty budowlane składają się następujące zadania inwestycyjne:  Budowa miejsca prezentacji twórczości artystycznej, Budowa wiaty „grzybka” wraz z zapleczem do tzw. Małej gastronomii (altana z częścią gastronomiczną), Parking dla samochodów osobowych, Sanitariaty ogólnodostępne, Kładka i promenada dla pieszych nad tzw. rowem RM. Zatoki na ławki parkowe – wraz z ławkami parkowymi, Plac ćwiczeń na przyrządach,  Plac gier stolikowych, Zadaszenie – altana widokowa na
wyspie. Budowa z przebudową alejek w obrębie terenów zielonych  Budowa oświetlenia terenu i przyłączy wod.-kan.

W efekcie realizacji projektu zostaną stworzone możliwości do powstania nowych miejsc pracy związanych z prowadzeniem drobnego handlu oraz utrzymaniem czystości i porządku chodników, placu oraz pasów zieleni. Projekt przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Nidzicy oraz zapewni skuteczne pełnienie przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitarnego.  Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców. Parkowi zostanie przywrócona jego pierwotna forma i funkcja. Teren inwestycji nabierze charakteru miejsca spotkań i spacerów nie tylko mieszkańców, ale także turystów. Nastąpi zahamowanie zjawiska degradacji tego obszaru, zwiększy się potencjał kulturalny
i turystyczny miasta poprzez nadanie obiektom i terenom nowych funkcji społeczno-kulturalnych i turystycznych. Pobudzona zostanie aktywność oraz nastąpi stymulowanie współpracy środowiska lokalnego na rzecz przeciwdziałania
zjawisku wykluczenia społecznego niektórych grup społecznych oraz zahamowanie procesu marginalizacji ekonomicznej i społecznej rewitalizowanego obszaru. Ponadto zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna miasta oraz nastąpi ożywienie gospodarcze i kulturalne Miasta i Gminy Nidzica. Przedmiotowe przedsięwzięcie wraz z rewaloryzacją innych zdegradowanych miejsc min. : zagospodarowaniem przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej (stanowiącej jego bezpośrednie otoczenie - będące jedną z najcenniejszych części miasta), sprzyjać będzie wykorzystaniu tego obszaru nie tylko przez mieszkańców Gminy Nidzica, ale także turystów oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność w obszarze strefy około-kulturalnej, socjalnej, turystyki oraz obsługi ruchu turystycznego Gminy.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 210 834,32zł
Wartość projektu:  3 773 237,23 zł

 

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
fgthrrthrth