UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: środa, 29.06.2022
Imieniny: Pawła, Piotra

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzedniczerwiec 2022Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłaszający Konkurs w imieniu gminy Nidzica Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy z siedzibą w Nidzicy 13-100, ul. Kolejowa 5.
 
 
I. PODSTAWA PRAWNA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tj. z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych – organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – realizujące zadania statutowe na terenie Gminy Nidzica, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Nidzica w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji sieci miast Cittaslow. Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie, którego ogłoszenie jest zgodne z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 „Oś Priorytetowa 11 włączenie społeczne, Działanie 11.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie  11.2.3 Ustawienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe”.
Realizatorem projektu – partnerem wiodącym projektu, jest w imieniu gminy Nidzica Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy z siedzibą w Nidzicy 13-100,
ul. Kolejowa 5.
Tytuł projektu zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nidzica – „Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego”.

 

Szczegóły TUTAJ

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
adsdasdaasdasdasd