UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: środa, 20.02.2019
Imieniny: Leona, Ludmiły

Pogoda

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Sąsiedzkie Forum Seniora pt. „Kobieta w życiu społeczeństwa”.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania publicznego na działania z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

Rok 2018 jest rokiem KOBIET.  W związku z tym Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Młodzi Duchem” zorganizował konferencję – forum poświęcone kobiecie.
Zadanie polegało na zorganizowaniu dwudniowego forum seniora. Do uczestnictwa w forum zaproszono  6  uniwersytetów trzeciego wieku z województwa warmińsko-mazurskiego: z Działdowa,  Lidzbarka Welskiego, Nowego Miasta Lubawskiego, Szczytna,  Olsztynka, Ostródy.  Podczas dwu dni w ramach forum odbyło się szereg przedsięwzięć:
konferencja pt. „Rola kobiety w życiu społecznym na przestrzeni XIX-XXI wieku”,  „Słynne Polki, które miały wpływ na losy świata”, którą poprowadził Krzysztof Margol,
spotkanie z seniorką z Nidzicy:  założycielką Związku Sybiraków, a także wieloletnią dyrektor liceum ogólnokształcącego w Nidzicy Panią Marią Drozdowicz,
spotkanie z Panią Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy, Panią Ewą Gałka ,
prezentacja filmu o wsi Małga, która już nie istnieje. Dzieje wsi i jej mieszkańców opowiedziała w wywiadzie udzielonym tuż przed śmiercią Mazurka Pani Marta Sienkiewicz. Film zaprezentował ks. Roland Zagóra.
 wystawa malarstwa  seniorki z Nidzickiego UTW Pani Ewy Dasiewicz,
„Legenda o Łynie” - spektakl w wykonaniu grupy teatralnej „Za młodzi na sen” z UTW Nidzica oraz młodzieży   szkolnej,
występ zespołu wokalnego „Być razem” oraz zespołu tanecznego „Dancing babki”  z UTW Nidzica,
kolacja integracyjna  - podczas której słuchacze UTW wymieniali  doświadczenia ze swojej pracy społecznej , sąsiedzkiej pomocy.  
wolontariat – praca w Rajskim Ogrodzie w Kamionce, zwiedzanie ogrodu.
Forum odbyło się 8-9 czerwca  2018r. w Garncarskiej Wiosce w Kamionce koło Nidzicy. Współorganizatorami zadania byli:
Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska w Kamionce,
Sekcja Emerytów  Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nidzicy,
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nidzicy.
W trosce o zdrowie i wolniejsze starzenie się seniorzy powinni starać się optymalnie organizować czas w ciągu dnia, aby żyć aktywnie. Nie starzeje się ten człowiek, któremu brak na to czasu.  Realizując zadanie zachęcamy do rozwijania aktywności twórczej, artystycznej, do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Dzięki realizacji tego zadania odbiorcy przekonali się, że wiek emerytalny  może być nowym satysfakcjonującym okresem życia, niekoniecznie nudnym.
Członkami uniwersytetów trzeciego wieku w zdecydowanej większości są kobiety. Czy dlatego, że pełnią wiodącą rolę w życiu ? Kobiety przez całe swoje życie dążą do poznawania świata, niesienia pomocy, opieki nad innymi, spełniania swoich marzeń, są żądne wiedzy. I oczywiście chcą pracować, w jakiejkolwiek  formie.  Kobiety emerytki chcą spotykać się z rówieśnikami, ale również z młodymi ludźmi. Dużo mówi się obecnie o polityce senioralnej, potrzebach ludzi starszych, ale nie idą za tym konkretne działania. Nasze stowarzyszenie podejmuje inicjatywy aby to zmienić. Sąsiedzkie forum seniora jest przedsięwzięciem propagującym aktywność społeczną seniora, a szczególnie kobiet.
Odbiorcami zadania byli przedstawiciele (po 4 osoby) z każdego wymienionego wyżej uniwersytetu. Uniwersytet nidzicki, jako gospodarza będzie reprezentowało około 50 osób (razem z zaproszonymi przedstawicielami innych  organizacji pozarządowych) . Zaproszeni byli również przedstawiciele organizacji pozarządowych skupiających seniorów z powiatu nidzickiego. Ogółem w projekcie uczestniczyło 79 osób w tym: 62 kobiety i 17 mężczyzn.   Głównym celem organizacji forum jest integracja środowiska skupiającego seniorów oraz promocja wolontariatu i edukacja osób starszych, promocja kultury, stworzenie warunków umożliwiających seniorom czynny udział w życiu kulturalnym, przełamywanie barier pokoleniowych w kulturze. 
 

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
ASCasc